04 juni 2020

Een nieuwe toekomst voor het Leukdervoetpad

Het CDA Meerssen heeft zich de afgelopen jaren uitvoerig ingezet voor de staat van het Leukdervoetpad/Leukderbeek en de het leefgebied van de vuursalamander. 

Op dinsdag 17 mei 2020 kwam het stuk over het herstel van het Leukdervoetpad en het actieplan vuursalamander in de raad. Het CDA heeft in en eerdere raadsadviesvergadering vele vragen omtrent de toekomstige aan te leggen waterbuffers en wijze van waterafvoer besproken. Tevens heeft het CDA tijdens de raadsvergadering nog aangegeven dat bij de uitwerking van het totale planvan aanpak de eerder besproken op/aanmerkingen en ideeen van het CDA dienen te worden betrokken. 

Er kwam al snel in het stuk naar voren dat men van plan was om het Leukdervoetpad te herstellen doormiddel van het storten van asfalt. Het CDA is van mening dat een dergelijk asfaltproduct niet thuis hoort in een Natura-2000 gebied. Daarnaast neemt asfalt geen water op maar creeert dit een glijbaan die het water dieper in het hellingbos afvoert.

In samenwerking met Brug-M kwam het CDA met een amendement waarin de keuze voor asfalt wordt aangepast naar grasbetontegels. Een tegelsoort die water sneller in de bodem kan opnemen. Dit amendement werd door de raad aangenomen en zodoende het geamendeerde stuk. Het amendement is in onderstaande link terug te vinden:

https://meerssen.notubiz.nl/document/8760094/1/20200518_Amendement_CDA_en_BRUG-M_inzake_Leukdervoetpad

Vol verwachting zien wij de toekomst van dit prachtige stukje gemeente Meerssen opbloeien!

https://meervandaag.nl/2020/05/27/leukderbeekvoetpad-geen-asfalt-in-de-natuur/

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.