25 oktober 2020

Even voorstellen: De wethouders

Wethouders


Op 24 september jl. hebben alle zittende wethouders per onmiddellijke ingang ontslag genomen. Gezien de huidige situatie waarin de gemeente Meerssen verkeert hebben de fracties Lokaal DNA, CDA, Kijk!!! en FOCUS (verder te lezen als 4P) toenadering gezocht.

Ter ondersteuning en continuering van het bestuur van de Gemeente Meerssen zullen deskundige, onafhankelijke wethouders van buiten Meerssen worden aangesteld. Het gaat in deze om twee fulltime wethouders.

Wij stellen aan u voor:

Gerard Ijff
Gerard (64 jaar) is een zeer ervaren bestuurder. Iemand met jarenlange ervaring als wethouder. Gerard is liefst 16 jaren lang (van 2002 – 2018) wethouder geweest in zijn woonplaats, Gemeente Roermond. Hij heeft ruime ervaring met de portefeuilles openbare ruimte waaronder verkeer, water, milieu en duurzaamheid en klimaatverandering in de meest brede zin van het woord. Ook heeft hij bestuurlijke ervaring op het terrein van sport, asielzoekersvraagstukken, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt vraagstukken, wijkontwikkeling en wijkbeheer. Gerard is lid van de PvdA. Gerard is getrouwd en heeft 2 kinderen.
Gerard is voorzitter van de oordeelsvormende raadsvergaderingen van de gemeente Venlo, voorzitter van de ondernemersvereniging in de binnenstad van Roermond (BIZ), en lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg namens Water Natuurlijk Limburg.

Wethouders

Het lidmaatschap van het AB van het Waterschap is onverenigbaar met het wethouderschap in Meerssen waardoor hij daar dan ook met onmiddellijke ingang mee stopt. Gerard heeft zin in het wethouderschap in Meerssen. Het is bestuurlijk uitdagend en de samenwerking met 4P voelt als een warm bad, aldus Gerard.
Daarnaast is Gerard op dit moment voorzitter van Speeltuinwerk Limburg, voorzitter van het programma bepalende orgaan van de streekomroep ML5 en heeft hij nauwe contacten met Sportvisserij Limburg. Hij zal in overleg met deze organisaties treden in hoeverre deze functies inhoudelijk en qua tijdsbesteding combineerbaar zijn met het wethouderschap in Meerssen.


Rein Dupont
Rein (62 jaar) is woonachtig in Oostrum (gemeente Venray). Hij is getrouwd en heeft 4 kinderen en 2 kleinkinderen. Zijn politieke kleur is CDA. Ook Rein is lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg en daarnaast lid van het algemeen bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg. Zijn politieke carrière begon hij met een raadslidmaatschap van 12 jaar in de Gemeente Venray. Rein is ruim 10 jaar (2009 t/m 2019) lid geweest van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en was die periode bestuurlijk verantwoordelijk voor alle dijkversterkingsprojecten in Limburg met een totale investering van ruim 500 miljoen euro.
Ook voor Rein geldt dat het lidmaatschap van het AB van het Waterschap en ook het AB van het Waterschapsbedrijf onverenigbaar zijn met het wethouderschap in Meerssen en zal beide functies beëindigen.
Rein is secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Venray en voorzitter van een stichting die voor een Payment Service Provider die derden gelden beheert. Hij is financieel zeer deskundig en heeft ook een eigen financieel adviesbureau.
Hij heeft ruim 30 jaar in diverse financiële functies gewerkt.

Wethouders

In zijn vrije tijd is hij graag bij zijn kleinkinderen. Hij vindt reizen erg leuk en één keer per maand kookt hij met een tiental kookvrienden. Rein heeft veel zin in het wethouderschap in Meerssen. Hij kijkt uit naar de samenwerking met de ambtelijke organisatie en vertrouwt op een goede verstandhouding met de voltallige gemeenteraad.

 

Bjorn Molling Fractievoorzitter Lokaal DNA
Andreas Pohle Fractievoorzitter KIJK!!!
Agnes Jonkhout Fractievoorzitter CDA
Roger Thijssen Fractievoorzitter FOCUS

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.