17 februari 2020

Fractie bezoekt Leukdervoetpad

Op zondag 16 februari 2020 bracht de fractie van het CDA Meerssen een bezoek aan het gebied rondom het Leukdervoetpad. Dit met het aankomend raadsvoorstel in het vooruitzicht waarbij de gemeenteraad een besluit moet nemen over het herstel van het Leukdervoetpad/-beek en het Actieplan Vuursalamander. Iets dat het CDA Meerssen al vele malen heeft aangekaart.

Na het bestuderen van de plannen is de fractie een bezoek gaan brengen aan de verschillende locaties waarbij ingezet moet worden om wateroverlast te voorkomen en het leefgebied van de zeldzame vuursalamander te verruimen. Dit om zo een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek die zich hier al jaren afspeelt.

In de onderstaande afbeeldingen is te zien wat het regenwater in de afgelopen jaren aan heeft gericht door de steeds maar groter wordende problematiek van de opvang en afvoer hiervan. Dit resulteert in het feit dat het Leukdervoetpad al een aantal jaren niet meer toegankelijk is voor publiek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.