04 november 2022

Inrichting markt centrum Meerssen

Zaterdag 29 oktober is er door de wethouders Björn Molling, o.a. ruimtelijke ordening en Louk Bongarts, o.a.  gebiedsontwikkeling, economie en kunst & cultuur, tijdens meedenkbijeenkomsten en een toekomstwandeling met inwoners, ondernemers en bezoekers van de markt Meerssen over het plan meegedacht.

Hierbij waren ook onze raadsleden Agnes Jonkhout en Jack Aarts bij aanwezig. Zij wilde zich in het kader van burgerparticipatie laten informeren wat de ideeën en suggesties van de aanwezigen zijn. Wij mogen wel stellen dat het een goede bijeenkomst was waarbij de aanwezigen zich goed hebben uitgesproken.  Uiteraard is hierbij aan de orde gekomen dat het plein een centrale plek inneemt in onze hele Meerssense gemeenschap. In de komende periode worden ideeën en wensen voor de inrichting van de markt centrum Meerssen en omgeving verder onderzocht. In 2023 zal dan een plan aan de gemeenteraad worden voorgelegd zodat met de herinrichting kan worden gestart.

(foto: Google Earth)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.