27 augustus 2020

Meerssense horecaondernemers in het ongewisse

Het Corona virus heerst al een poos in ons land. Dit zorgt voor een gigantische impact op iedereen. Zeker voor onze Meerssense horeca-ondernemers. Door verschillende maatregelen hebben zij het zwaar te verduren (gehad). De Gemeente Meerssen is een tijd geleden gekomen met een tijdelijke oplossing om deze ondernemers te steunen. Terrassen werden uitgebreid, zodat er meer ruimte was voor gasten. Maar deze tijdelijke oplossing heeft ook een einde. Dit einde staat vast op 1 september as.

Daar er nog geen verlenging van deze oplossing door het college is afgekondigd, is het CDA voornemens vanavond 27-08-2020 een motie in te dienen om deze termijn te verlengen tot 1 november. Het CDA is van mening dat deze tijdelijke oplossing een dermatie positieve bijdrage levert om een deel van de omzetverliezen te compenseren.

 

De motie:

Motie: Verlengen tijdelijke terrassen horecaondernemers.

De gemeenteraad van Meerssen in vergadering bijeen op donderdag 27 augustus 2020.

Constaterende dat:

 Restaurants en cafés landelijk vanaf 1 juni weer open zijn mogen gaan;

 De grootte van het restaurant, café of terras bepaalt hoeveel mensen geplaatst kunnen worden;  Bij bezoek aan een horecaondernemer alle richtlijnen van het RIVM in acht dienen te worden genomen;

 De gemeente Meerssen een tijdelijke regeling heeft afgekondigd dat de horecaondernemers tot 1 september tijdelijk hun terrassen kunnen uitbreiden;

 Deze termijn bijna is verstreken;

 Er vanuit het College nog geen verlenging van de maatregel is afgekondigd;

Overwegende dat:

 De tijdelijke uitbreiding van terrassen van de horecaondernemers in de gemeente Meerssen een positieve bijdrage levert om een deel van het omzetverlies te compenseren;

 Het tevens een positieve uitstraling geeft in de openbaren ruimte;

 Er goed gebruik wordt gemaakt van de reeds geldende tijdelijke maatregel; Draagt het College op: Een verlenging tot 1 november 2020 af te kondigen en dit besluit per omgaande aan alle Meerssense horecaondernemers te laten toekomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Meerssen, 27 augustus 2020

Namens de CDA fractie, A. Jonkhout Fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.