18 november 2019

Motie: instellen Jongerenadviesraad Meerssen

De gemeenteraad van Meerssen in vergadering bijeen op 

Maandag 4 en donderdag 7 november 2019.

 

 

Overwegende dat:

 

· Belangrijk is dat jongeren actief betrokken worden bij de gemeentelijke politiek;

· jongeren bij besluiten die hen aangaan niet of nauwelijks benaderd worden;

· voor jongeren tot 18 jaar geen structurele vorm gevonden is om hen bij de lokale politiek te betrekken;

· Meerssen een ideale uitgangspositie heeft omtrent schoolgaande jeugd via het Stella Maris College;

· al jaren blijkt dat het een enorme opgave is om jongeren voor de politiek te enthousiasmeren;

· het niet of nauwelijks betrekken van jongeren bij kwesties die hun aangaan er toe leidt dat hun mogelijke betrokkenheid nog verder weg-ebt.

 

 

Verzoekt het college:

 

· de mogelijkheid te onderzoeken om een jongerenadviesraad aan te stellen;

· hierover in overleg te treden met o.a. het Stella Maris College.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Meerssen, 4-7 november 2019

 

 

 

Namens de Fractie CDA 

A. Jonkhout.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.