29 juni 2021

Nieuwsbericht ALV CDA Meerssen

Beste leden van CDA Meerssen,

 

Op 5 juni jl. hebben we een algemene ledenvergadering gehouden van het CDA Meerssen. Voor het eerst sinds lange tijd kon dit  ‘live’ in d’n Huppel. Het was fijn om ons weer te mogen ontmoeten.

 

In deze vergadering hebben we een bestuurswisseling bekrachtigd. Na vele jaren van dienst hebben dhr. Ruud Schoufs, mevr. Tiny Koot en dhr. Giel Dolmans afscheid genomen. Met een uitgebreid woord van dank en een attentie hebben we hen bedankt voor hun enorme inzet voor het CDA Meerssen. Na dit afscheid is dhr. Noël Janssen benoemd tot interim-voorzitter en is mevr. Astrid Frissen benoemd tot penningmeester en interim-secretaris. Met het aanwezige gezelschap hebben we vervolgens ook kennisgemaakt met onze nieuwe wethouder Wim Kemp en op inspirerende wijze over een veelheid aan onderwerpen gesproken.

 

Het verslag is inmiddels aan onze leden gemaild. Heeft u ons nog geen e-mailadres gegeven maar wenst u wel het verslag te ontvangen? Stuur ons dan alsnog een berichtje, wij sturen u met plezier het verslag alsnog toe.

Graag doen wij hier nogmaals een oproep aan iedereen die het CDA Meerssen een warm hart toedraagt. In ons bestuur is nog steeds een vacature voor de secretaris en devoorzitter. Bovendien kunnen we op weg naar de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen ook nog hulp gebruiken met een divers aantal taken. Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren. Dit kunnen we alleen samen met u!

Mocht u interesse hebben of iemand weten die ons wil helpen, laat het ons weten.

We hopen u snel weer te ontmoeten!

 

Met vriendelijke groet,

 

Astrid Frissen

Penningmeester - CDA Meerssen

Telefoon: 06-814 76 813

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.