12 oktober 2020

Persbericht: Koersdocument

PERSBERICHT

Er heeft op d.d. 10-10-2020 een gesprek plaatsgevonden tussen de fracties Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en FOCUS onder leiding van mw. M. Quint-Maagdenberg (voormalig burgemeester van de gemeente Vaals en waarnemend burgemeester Voerendaal). In dit overleg is een koersdocument op hoofdlijnen voorbereid voor het vervolg van de zittingsperiode van deze Raad. Afgelopen weken zijn er in dit kader reeds door genoemde partijen diverse stappen gezet, waarover op korte termijn meer duidelijkheid volgt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.