19 juni 2022

Uitvoering komborden motie CDA door raad en college omarmd

Afgelopen woensdag, 15 juni, heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met een voorstel van het college om de huidige komborden gefaseerd te vervangen door nieuwe. Dit voorstel was het gevolg van de door CDA en Lokaal DNA ingediende motie in november 2021 waarin het college werd opgeroepen met een raadsvoorstel hierover te komen. Deze nieuwe borden bevatten niet alleen de Nederlandse naam van de kom maar ook de plaatsnaam in het plaatselijke dialect. Bovendien zijn deze borden ISA geprepareerd, d.w.z. dat de automobilist met een moderne navigatie op het moment van het passeren van het bord, een signaal krijgt als hij te hard rijdt waarmee de verkeersveiligheid wordt bevorderd.

Het plaatsen van de nieuwe borden zal als eerste gebeuren bij de grote invalswegen en onze toeristische Mergellandroute. De totale vervanging zal uitgesmeerd worden over vier jaar. De manier waarop dit wordt gefinancierd, leidt niet tot een beperking van de gemeentelijke activiteiten op welk gebied dan ook. Een meerderheid van de gemeenteraad is met ons van mening dat realisatie een positieve bijdrage levert aan de culturele en toeristische uitstraling van onze mooie gemeente.

Heeft u vragen of suggesties schroom dan niet deze aan ons te laten toekomen via: [email protected] of [email protected] 

Het CDA Meerssen, Door mensen voor mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.