04 oktober 2021

Vragenlijst Wateroverlast!

Het CDA Meerssen hecht grote waarde aan een goede evaluatie van de gang van zaken omtrent de wateroverlast van de afgelopen periode. De veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft daarom een vragenlijst opgesteld om dit zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. 

De vragenlijst vindt u hier: https://login.flycatcher.eu/surveys/6C9BC_1.qms

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.