08 november 2021

Woordvoering CDA 1ste Berap

Betoog bij raadsvoorstel B Rap

 

Dank u wel Voorzitter,

Het CDA Meerssen heeft met belangstelling kennis genomen van de nu voorliggende  2e B rap met een afsluitend positief saldo van 239.000 euro.

Wel worden nog een aantal aandachtspunten benoemd waaraan de nodige zorg besteed zal worden in de rest van dit kalenderjaar en waarschijnlijk ook nog daarna.

We noemen hier de onzekerheden met betrekking tot de corona. En de kosten die nog gemaakt moeten worden in verband met de afwikkeling van de schade als gevolg van de wateroverlast. Door jet rijk terecht tot ramp bestempeld.

Wij verwachten van ons college een voortzetting van het beleid van uitgebreide ondersteuning van de inwoners die van deze ramp het slachtoffer zijn geworden zoals in de diverse raadsinformatie brieven al aangegeven. Korte lijnen , snelle reactie tijden en een open oog en oor voor pragmatische oplossingen die van geval tot geval kunnen verschillen.

We zijn verheugd te mogen constateren dat de inschatting van de 4P’s met betrekking tot de ontwikkeling van de bijdragen uit de algemene dekkingsmiddelen wordt gestaafd door de mei- en de september circulaire. Ook de opmerkingen uit de toelichting bij de voorliggend programma begroting zijn wa t dat betreft helder.

 Maar dat is een later programmapunt  op de agenda.

 

 Terug naar de B-Rap.

Wij hebben wel nog een vraag over de voortgang van de Revitalisering Organisatie:

Zoals aangegeven in de B Rap. ( pag. 83) Heeft het college van de raad de opdracht gekregen ter begeleiding en ondersteuning van dit project een tijdelijke externe projectmanager aan te trekken.

Wij lezen nu dat deze niet meer dit jaar actief zal worden maar dat dit pas in Q1 van 2022 zal gebeuren. Wij begrijpen dat overleg binnen de organisatie hiervoor nodig is en ook inspraak van de OR maar desondanks hadden wij verwacht dat dit item met grote voortvarendheid zou zijn opgepakt en stelt het ons teleur dat dit niet sneller is gerealiseerd. Kunt u uitleggen waarom dit zo lang moet duren?

 ( dan afhankelijk van het antwoord over de verordeningen : Kunt u ook zoals in de RAV gevraagd aangeven welke regelingen ( nog) niet op de juiste wijze zijn bekendgemaakt ( pag 85 ).

En tenslotte

Een positief resultaat en geen rare grote afwijkingen geven reden tot tevredenheid.  De afwijkingen die getoond worden, zijn  helder en duidelijk en leiden zeker na  de ontvangen toelichtingen van ons college voor het CDA  niet tot verdere vragen . Wij danken iedereen die aan de totstandkoming van dit stuk heeft meegewerkt en we zullen dit voorstel dan ook van harte gaan steunen.

Tot zo ver  Voorzitter

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.