07 juli 2021

Waardering voor Astense veteranen: Witte Anjer perkje

Op dindag 6 juli jl. was de voorlaatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces.  Op de agenda stond o.a. een initiatief van het CDA om in Asten een zogeheten Witte Anjer perkje te realiseren. 

Op zaterdag 26 juni was het nationale Veteranendag. De kans is groot dat iedereen wel iemand in zijn of haar omgeving kent die zich heeft ingezet voor de vrijheid als militair. Nederland telt sinds 1945 meer dan 675.000 veteranen. Het is best denkbaar, gelet op het feit dat er maar 350 gemeenten zijn dat ook een aantal van deze veteranen in onze gemeente wonen. Als CDA-fractie vinden we het belangrijk dat we ook veteranen woonachtig in Asten danken voor hun inzet. 

Het ministerie van Defensie en het landelijke Veteranencomite roepen sinds 2019 iedere gemeente op om een zogeheten Witte Anjer perkje te realiseren. Met een motie hebben we gevraagd aan het College om ook in Asten een dergelijk perkje te gaan realiseren. 

Meer informatie over het perkje vind je via deze link (klik hier). 

De Witte Anjer is al geruime tijd het symbool voor de veteranen, sinds dat zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard begon met het dragen van deze bloem. Een dergelijk perkje is relatief eenvoudig te realiseren, lezen we op de website van het Veteranencomite, en dient als blijk van waardering. Gemeenteraadslid Daniël van Schijndel: "Bovenal zou het ook een manier zijn om aan de jeugd in Asten te laten zien dat onze vrijheden niet vanzelfsprekend zijn. Wat de locatie betreft ligt het Mossaultpark voor de hand vanwege de nabijheid van het oorlogsmonument".

Ons voorstel werd unaniem aangenomen door de voltallige gemeenteraad. 

De motie is te vinden via deze link (klik hier)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.