Persoonsgebonden budget

Voordelen

Het persoonsgebonden budget (pgb) is midden jaren '90 ingevoerd, omdat de landelijke overheid inwoners de mogelijkheid willen geven om de zorg zelf in te kopen. De gebruiker heeft zo optimale keuzevrijheid in wie hem/haar de zorg levert. Zorgaanbieders worden hierdoor gedwongen om ook scherp te concurreren en passende zorg aan te bieden aan cliĆ«nten. Doen ze dat niet, dan is er altijd een alternatief: de zorg zelf inkopen.

Het pgb heeft nog een voordeel. Door zorg zelf in te kopen - bijvoorbeeld bij bekenden - kan de inwoner de zorg zo inzetten, dat die prima past in zijn/haar leven: op de gewenste tijd, door de gewenste persoon.

Nadelen

Het pgb kent in de huidige vorm twee nadelen. Het eerste is fraude. In zowel de Wmo als de AWBZ wordt regelmatig gefraudeerd met (onterecht) ontvangen pgb-middelen. Het tweede nadeel is voor het CDA zeker zo belangrijk: het pgb is mantelzorg ondermijnend. In een goede samenleving hebben we iets voor elkaar over, uit naastenliefde. Het pgb maakt het mogelijk, dat je voor die zorg aan anderen wordt betaald. Dat kan in complexe situaties een oplossing zijn, maar zorgde de laatste vijftien jaar ook voor torenhoge zorgkosten. Die kosten zijn niet langer op te brengen.

Toekomst

Het pgb moet er volgens het CDA blijven, maar niet onbeperkt. We willen dat zorgaanbieders met de gemeente afspraken maken over goede en passende zorg aan inwoners, zodat het pgb minder noodzakelijk is. Als er geen noodzaak is, dan dienen inwoners genoegen te nemen met deze zorg. Als uit het gesprek met de inwoner blijkt, dat hulp van een zorgaanbieder niet past, dan biedt het pgb de maatwerkoplossing. Op deze manier houden we de zorg niet alleen betaalbaar, maar ook passend op een ieder zijn/haar situatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.