Frans Kwinten

Voorzitter

Frans Kwinten - Raadslid
Maatschappelijke zaken, voorzitter werkgroep Maatschappelijke zaken

“Voor elkaar zorgen is bij ons heel gewoon”

Frans Kwinten (35) is melkveehouder en komt uit een echt CDA-gezin. Als kind ging hij al mee om folders rond te brengen. Samen met Femke en hun kinderen Lukas en Nienke woont hij in Westerhoven. Het gezin komt voor Frans op de eerste plaats. "Als thuis alles goed zit, gaat de rest vanzelf.”

De agrarische sector werkt breed samen “Het is belangrijk dat agrariërs duurzaam kunnen ondernemen. Daarmee bedoel ik dat we rekening moeten houden met toerisme, recreatie, natuur en milieu. Als we daarin slagen, kan iedereen profiteren van een mooie leefomgeving.”

Gemeenschapshuizen centraal in iedere dorpskern “Ik vind dat de gemeenschapshuizen in elke dorpskern een centrale rol zouden moeten spelen. Als CDA hebben we hierin de laatste jaren veel geïnvesteerd. Wat ons betreft mag het bestuur – eventueel samen met de dorpsraden – beslissen hoe het gemeenschapshuis wordt geëxploiteerd.”

Voor elkaar zorgen is bij ons heel gewoon “Als raadslid richt ik me vooral op maatschappelijke thema's. Onderwijs, verenigingen en zorg bijvoorbeeld. Uit ervaring weet ik dat een goede school dicht bij huis waardevol is. Onderwijs in iedere dorpskern houdt de gemeenschap bij elkaar, dus daar zet ik me graag voor in.
Binnen CDA Bergeijk hebben we ook veel aandacht voor ouderenzorg. Betrouwbare zorg is niet alleen goed voor de ouderen zelf, maar ook voor hun familie. Op termijn krijgt immers elk gezin hiermee te maken. Ook bij ons zal dat ooit gebeuren. Gelukkig is mantelzorg binnen onze familie geen probleem, maar ik werk graag mee aan een overheid waarop je kan terugvallen. “

Frans Kwinten
Heijerstraat 37
5563 BM Westerhoven
06-51448660
franskwinten@cdabergeijk.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.