Henk Sengers

Raadslid

Henk Sengers - Raadslid
Grondgebied zaken, voorzitter werkgroep Grondgebied zaken

 “Verenigingen dragen ons dorp”

Luyksgestelnaar Henk Sengers heeft drie kinderen: Sterre, Bente en Jesse. Henk is directeur van Sengers Metaal. In zijn vrije tijd vind je hem op de renfiets, tennisbaan of het voetbalveld. Henk maakt sinds 2006 onderdeel uit van CDA Bergeijk.

Investeren in sportaccommodaties Dankzij een heleboel enthousiaste Luyksgestelnaren is er in ons dorp van alles te doen. Jaarlijkse evenementen zoals de wielerronde en Koninginnemarkt bijvoorbeeld en live-amusement in het openluchttheater. Daarnaast hebben we natuurlijk alle sportverenigingen nog. Deze initiatieven en verenigingen zijn waardevol voor jong en oud. Als CDA willen we dan ook dat ze blijven. We investeren daarom in gemeenschapshuizen en sportaccommodaties. Ons uitgangspunt? Met financiële steun van de gemeente en hulp van vrijwilligers kunnen we er sámen voor zorgen dat de leefkwaliteit in al onze kernen op peil blijft.”

Veilig naar school “Met drie opgroeiende kinderen in huis weet ik hoe belangrijk verkeersveiligheid is. Kinderen nemen de kortste route naar school en dat is niet altijd de veiligste. Als CDA willen we daar wat aan doen. De afgelopen jaren hebben we daarom het fietspad tussen de Weebosch en ’t Loo aangelegd. Ook tussen Westerhoven en Riethoven, en Riethoven en Waalre willen we een fietspad maken.
Daarnaast wil ik aandacht blijven schenken aan de verkeerssituatie rondom de multifunctionele accommodatie in Luyksgestel.”

Buurtpreventie werkt “Bij het woord veiligheid denk ik ook de nieuwe brandweerkazerne in Luyksgestel. Dankzij die nieuwe kazerne én de inzet van betrokken vrijwilligers kan de lokale brandweer adequaat optreden bij calamiteiten. Dat geeft een veilig gevoel. Hetzelfde geldt voor de buurtpreventieprojecten waarover je de laatste jaren steeds meer hoort. CDA Bergeijk juicht dit soort burgerinitiatieven van harte toe.”

Henk Sengers
Meerendreef 4
5575 AX Luyksgestel
06-22558429
henksengers@cdabergeijk.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.