Edwin Daandels

Raadslid


Commissie: Ruimtelijke zaken

Als burger van Bernheze heb ik me bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 verkiesbaar gesteld voor het CDA.

Omdat ik vind dat we als gemeente meer naar de inwoners moeten luisteren en emotie vaker moeten vervangen door ratio bij beslissingen die genomen moeten worden. Dit kun je het beste bewerkstelligen door er zelf actief aan deel te gaan nemen. Ik heb gekozen voor het CDA, omdat dit de partij is die het beste bij mijn standpunten past. Bij de raadsverkiezingen ben ik met voorkeurstemmen rechtstreeks in de raad verkozen.

Ik heb echter gekozen om eerst ervaring op te doen als burgerlid en mijn ideeën en standpunten in de fractie en commissie ruimtelijke zaken te ventileren.

Als inwoner van Bernheze vindt ik dat we de natuur moeten koesteren, maar dat er ook ruimte moet zijn om te ondernemen en recreëren in binnen en buitengebied. Daarom denk ik in kansen in plaats van bedreigingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.