Silvana Schoonenberg

Burgerlid

Met veel plezier woon ik al jaren in Bernheze. Naarmate mijn leeftijd toeneemt, word ik er steeds bewuster van dat dit woonplezier niet vanzelfsprekend is. De prettige woon- en leefomgeving die ik ervaar in Bernheze is mede te danken aan de vele inwoners die zich hiervoor inzetten. Ik vind het belangrijk dat de belangen van iedereen in deze gemeente worden behartigd. Om Bernheze nu en in de toekomst een fijne plek te laten zijn voor jong en oud, zet ik me graag actief in bij het CDA Bernheze.

De beslissingen die op gemeentelijk niveau worden genomen hebben invloed op onze directe leefomgeving als inwoners van Bernheze. Om deze reden vind ik het belangrijk om over deze beslissingen mee te denken, kritisch te bekijken en te bespreken. Dit doe ik graag samen met u. Samen zijn we immers Bernheze. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.