Jeroen Bruijns (1989) is sinds 2014 met voorkeurstemmen gekozen als gemeenteraadslid in Breda. Sinds 2017 is hij de fractievoorzitter van het CDA in de Bredase Gemeenteraad. Geboren en getogen in de gemeente Breda. Voor altijd verbonden met de Parel van het Zuiden. Vol van zijn geliefde dorp Bavel.

Naast het mandaat in de gemeenteraad is Jeroen lid van de Verenigingsraad van het CDA Nederland namens het CDA Dertigersnetwerk. Het afgelopen decenium deed Jeroen reeds veel politieke ervaring op als medewerker van de CDA Tweede Kamer fractie en in het Dagelijks Bestuur van het CDJA.

Jeroen volgde zijn opleiding aan het Onze Lieve Vrouwelyceum (HAVO), de NHTV Internationale Hogeschool Breda (Bachelor Verkeerskunde (ing.)) en de Universiteit van Tilburg (Bachelor Bestuurskunde (BSc.) & Master Public Governance (MSc.))

Het werken in de praktijk van het lokaal bestuur ligt Jeroen aan het hart. Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten werkt hij naast zijn raadslidmaatschap als projectleider Digitale Democratie en beleidsmedewerker lokale democratie. Eerder werkte hij als projectleider internationale bestuurskracht & grensoverschrijdende samenwerking voor de gemeente Baarle-Nassau. 

In zijn vrije tijd is Jeroen graag actief als vrijwilliger in het verenigingsleven. Sporten doet hij veel en graag in de fitness, hardlopende door het buitengebied of met zijn vrienden op het voetbalveld bij v.v.Bavel. Stoom afblazen doet hij al jaren met een vaste groep op de tribune bij NAC. Maar eigenlijk leeft hij het hele jaar toe naar het Carnavalsfeest.

Fractievoorzitter CDA Breda

Woordvoerder voor het CDA Breda op de volgende terreinen: 

Landbouw, Dorp- & Wijkontwikkeling, Burgerparticipatie, Verenigingsleven, Sport, Digitalisering

Lid werkgeverscommissie / lid auditcommissie 

Vz CDA Dertigers, uit hoofde van functie lid Verenigingsraad van het CDA  

Lid namens Noord-Brabant in het CDA Landelijk Platform Campagne (LPC)

In mijn keuzes staat de samenleving altijd centraal. De overheid en markt moeten ten dienst staan aan de samenleving en niet andersom. Meer over mensen, minder overheid, minder markt." 

Samen staan we sterk voor een #BeterBreda"

Twitter

Facebook

Instagram

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.