Verkiezingsprogramma CDA Haaren Gemeenteraadsverkiezingen 2018

“Voor een sterk Esch die we goed gaan doorgeven!”


willen wij:

1. Gemeenschapshuis de Es en basisschool vernieuwen
2. Woningbouw realiseren
3. Verkeersproblematiek veiligheid en vrachtverkeer aanpakken
4. Wateroverlast Leunisdijk oplossen
5. Toegankelijkheid herstellen naar het Buitenhuis
6. Friends of Europe behouden
7. Gasthuisbrug andere kleur geven
8. Buurtpreventieapp stimuleren
9. Probleem spoor (PHS) en brug Groenendaal oplossen
10. En het algemene deel voor alle dorpen uit het verkiezingsprogramma 

Coöperatief

Duurzaam

Aanspreekbaar 

Het is tijd voor het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.