Verkiezingsprogramma CDA Haaren Gemeenteraadsverkiezingen 2018

“Voor een sterk Haaren die we goed gaan doorgeven!”


willen wij:

1. Nieuw gemeenschapshuis realiseren vóór de herindeling
2. Herbestemming gemeentehuis met gemeenschappelijke functies b.v. bibliotheek, politiepost enz.
3. Onderzoeken of 1 en 2 te combineren
4. Duurzame herbestemming Haarendael met behoud van de Gedenkplaats
5. Mgr. Bekkersplein ontwikkelen naar identiteit Haaren
6. Woningbouw realiseren
7. Voldoende parkeerplaatsen in het centrum
8. Boomteeltontwikkelingsgebied versterken
9. En het algemene deel voor alle dorpen uit het verkiezingsprogramma 

Coöperatief

Duurzaam

Aanspreekbaar 

Het is tijd voor het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.