7. Ambtelijke fusie met omliggende Meierij-gemeenten

Uitvoerende taken goedkoper, beter en slimmer te organiseren en de regionale positie te versterken

Het CDA kiest voor een ambtelijke fusie met de Meierijgemeenten(Vught, Sint-Michielsgestel en Boxtel), zolang als dat kan, met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. Daarbij wordt op termijn een mogelijke gemeentelijke herindeling niet uitgesloten. Maar dit is pas aan de orde als na invoeren van een ambtelijke samenwerking blijkt dat er geen reden meer is om bestuurlijk apart te blijven. Gefuseerde gemeenten, blijken in de praktijk lang niet altijd beter of goedkoper. Hoe dan ook, kostenvermindering en voldoende kwaliteit zijn voor ons belangrijke punten. Het bedrijfsplan over de beoogde samenwerking met de Meierijgemeenten dient een heldere en transparante kostenonderbouwing te geven,  waarop ook gestuurd kan worden.

Maar de gemeente kan in de steeds complexer wordende samenleving niet alles zelf doen. Op veel gebieden ambtelijk samenwerken is een “must”. Alleen op deze wijze kan er voldoende maatwerk en voldoende kwaliteit tegen aanvaardbare kosten geleverd worden. Feeling met de inwoners is van groot belang. De kern zit hem in kleinschaligheid en een kwalitatief goed bestuur, dicht bij burger en met een goede dienstverlening. Voor het CDA is het ook belangrijk dat het karakter van de dorpen behouden blijft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.