Stef Koning

Lid Team#22 (Berghem)

Geboren en getogen in Oss; vanaf 2013 woon ik in Berghem. Een jaar in Polen gewoond i.v.m. studie en om op die manier meer van de taal en cultuur leren van mijn Poolse vrouw. Inmiddels 20 jaar getrouwd en we hebben een zoon van 13. Bedrijfscommunicatie gestudeerd en aansluitend in Oss gaan werken bij een dochter van een multinational in perslucht. In 2012 nog een tweede studie in de avonduren afgerond. Vrijwillig bestuurslid (secretaris) bij de badmintonclub en de Poolse parochie, bisdom Den Bosch. Daarnaast al jaren jeugdtrainer bij RKSV Margriet. Ik ben graag in contact met anderen om van ze te leren of om zelf te helpen.

Ik voel me verbonden met de kernwaarden van het CDA: met de lokale gemeenschap, voor de lokale gemeenschap! Een partij die steeds meer neigt naar het centrum, maar wel haar vaste waarden houdt. Ik ben zelf wetenschapper en vind de verbintenis aan een wetenschap-pelijk instituut buitengewoon waardevol. Daarnaast ben ik voor een – gespreide - verantwoordelijke samenleving en sociale kwaliteit, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Ieder mens is waardevol en waardig. Mensen zijn sociale wezens en het leven krijgt betekenis in samenleving met anderen. Ik erken graag de waarden van anderen en wil in deze rol zeker niet medeburgers helpen door werk uit handen te nemen, maar om juist te ondersteunen en faciliteren om anderen daarmee sterker en zelfverzekerder te maken.

Vanzelfsprekend wil ik de progressie die de partij nastreeft mee verder op de kaart zetten. Ik voel een hele enthousiasme en gezonde spirit. Met mijn gezond verstand en vanuit mijn referentiekader wil ik mijn bijdrage leven in belangrijke beslissingen. In het bijzonder ligt dit op het gebied van integratie en vrijwilligerswerk: twee grote, maar mijns inziens, essentiële onderwerpen binnen de gemeente. Daarnaast weten we natuurlijk allemaal dat het CDA het landelijk moeilijk heeft. Daarom wil ik juist mee uitdragen dat wij in Oss op de juiste manier aan de weg aan het werk werken en de zaken gestructureerd op orde hebben. Essentieel om levende thema’s uit de samenleving te filteren en hierop concreet actie te ondernemen!

s.koning@creemers.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.