Onze mensen

Vergaderagenda fractie CDA Oss (augustus t/m oktober)

maandag 20 augustus, fractievergadering

19:45 - 22:30 Titus Brandsmazaal, Gemeentehuis Oss

Wilt u onze fractievergadering bezoeken? Meld dit aan onze fractiesecretaris via kaibloemers@cdaoss.nl

donderdag 23 augustus, agendacommissie

18:30 - 19:00, Gemeentehuis Oss

 

 

maandag 3 september, fractievergadering

19:45 - 22:30 Titus Brandsmazaal, Gemeentehuis Oss

Wilt u onze fractievergadering bezoeken? Meld dit aan onze fractiesecretaris via kaibloemers@cdaoss.nl

donderdag 6 september, adviescommissies Ruimte en Sociaal Bestuurlijk

19:30 - 23:00, gemeentehuis Oss.

maandag 10 september, fractievergadering

19:45 - 22:30 Titus Brandsmazaal, Gemeentehuis Oss

Wilt u onze fractievergadering bezoeken? Meld dit aan onze fractiesecretaris via kaibloemers@cdaoss.nl

donderdag 13 september, opiniecommissies Ruimte en Sociaal Bestuurlijk

19:30 - 23:00, gemeentehuis Oss

maandag 19 september, fractievergadering

19:45 - 22:30 Titus Brandsmazaal, Gemeentehuis Oss

Wilt u onze fractievergadering bezoeken? Meld dit aan onze fractiesecretaris via kaibloemers@cdaoss.nl

donderdag 20 september, raadsvergadering

19:30- 23:00, raadzaal, gemeentehuis Oss

donderdag 11 oktober, agendacommissie en rekeningcommissie

18:30 - 19:00 agendacommissie, gemeentehuis Oss

19:30 - 23:00 rekeningcommissie, gemeentehuis Oss

maandag 22 oktober, fractievergadering

19:45 - 22:30 Titus Brandsmazaal, Gemeentehuis Oss

Wilt u onze fractievergadering bezoeken? Meld dit aan onze fractiesecretaris via kaibloemers@cdaoss.nl

donderdag 25 oktober, adviescommissies Ruimte en Sociaal Bestuurlijk

16:00 - 23:00

maandag 29 oktober, fractievergadering

19:45 - 22:30 Titus Brandsmazaal, Gemeentehuis Oss

Wilt u onze fractievergadering bezoeken? Meld dit aan onze fractiesecretaris via kaibloemers@cdaoss.nl

Kansen zien, kansen pakken,

dat is de titel van het coalitieakkoord waarmee het CDA en de coalitiepartners gaan werken aan een “Oss dat we door willen geven”. Dat was ook het vertrekpunt in ons verkiezingsprogramma en past bij ons basisbeginsel, de zorg voor nu en later: rentmeesterschap. Het CDA is tevreden met dit akkoord en kijkt terug op een constructieve periode van onderhandelingen met een resultaat waar we trots op mogen zijn. Wij zien als CDA veel zaken terug die we ook in ons verkiezingsprogramma aan onze kiezers hebben voorgelegd.

Leefbaarheid

Het coalitieakkoord beschrijft specifiek het thema “leefbaarheid” met onder andere aandacht voor
cultureel erfgoed met kermissen en carnaval en het religieus erfgoed. Het is zaak dit te behouden
om de leefbaarheid in de gemeente te waarborgen.
We lezen meer ruimte voor de wijk- en dorpsraden en de blijvende inzet voor vitale en
toekomstbestendige sportvoorzieningen. Deze wijk- en dorpsraden weten wat er speelt en
verleggen hun grenzen met initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid.
In de komende periode worden ook specifiek een aantal wijk- en dorpsgebouwen voortvarend
aangepakt en tot slot staan het Golfbad en De Lievekamp geagendeerd. Wij zijn blij dat dit, voor
ons herkenbare, thema “leefbaarheid” de aandacht krijgt die het verdient en hebben daar steeds
op gehamerd.

Duurzaamheid

We zien ook het thema “duurzaamheid” op meerdere plekken terugkomen. Als CDA vinden wij
deze aandacht noodzakelijk en goed. Het coalitieakkoord realiseert zich de nodige
bewustwording met het creëren van draagvlak en stelt ambities op het gebied van
energieopwekking en de circulaire economie. Het moet anders: meer grootschalige duurzame
energie-opwekking, het terugdringen van gasverbruik en het stimuleren van het plaatsen van
zonnepanelen. Wij merken in de gesprekken dat veel CDA leden dit thema een hoge prioriteit
geven dus goed dat het zo nadrukkelijk terugkomt.

Wonen

Het thema “aantrekkelijk wonen” beschrijft de ambitie om een aantrekkelijke woongemeente zijn
en te blijven. We omschreven het in ons verkiezingsprogrogramma als “betaalbaar, duurzaam en
innovatief bouwen”. Als CDA staan wij nog steeds achter betaalbare en passende woningen voor
iedereen. In het coalitieakkoord streven wij dan ook naar toepasbare woonvormen binnen de
mantelzorg en mogelijkheden voor starters.
Het coalitieakkoord onderschrijft deze ambitie met specifiek aandacht voor een gevarieerd
buitengebied en het aanbod van toerisme. Maar ook ondernemen in de kernen komen er meer
mogelijkheden.

Sociaal hart

In het “sociaal hart” zien we bijvoorbeeld de extra aandacht die zal gaan naar de jeugdzorg, een
belangrijk agendapunt binnen het sociale spectrum van Oss dat meer moet berusten op
maatwerk.
We gaan aan de slag met een ruimhartig armoedebeleid, met meer aandacht om mensen met
schulden en armoede te bereiken. Hierbij zijn niet alleen de bekende doelgroepen belangrijk, maar
ook mensen in stille armoede.
Ook willen wij meer aandacht voor het drugsgebruik onder jongeren. Wij vinden dat het gebruik
van drugs niet de normaalste zaak van de wereld moet worden en dat er meer aandacht moet zijn
voor de schadelijke effecten op de gezondheid ervan.
Jonge mantelzorgers verdienen de cliëntondersteuning die nodig is om heb te ontlasten door ze
een weg te helpen vinden tussen de regelgeving door. Wij zien Oss nog steeds steeds als een
sociale gemeente en sluit dit aan bij ons verkiezingsthema, “zorgen voor elkaar”.

Buitengebied

In ons buitengebied gaan we voor de goede balans in werken, wonen en recreëren. Voor de
agrarische sector betekend dat de gemeente via één loket de ondernemer faciliteert om rendabel
en in harmonie met de omgeving te ondernemen. De toeristische en recreatieve sector wordt bij
het buitengebied in de portefeuille gezet zodat we het Maasgebied en de Maashorst beter onder
de aandacht krijgen.

Bestuur


Met Johan van der Schoot als wethouder binnen het nieuwe college hebben we als CDA een
ervaren kracht binnen het bestuur van Oss. De fractie wenst hem ontzettend veel succes bij het
vervullen van zijn functie en draagt het vertrouwen uit dat het CDA geluid ook binnen het college
uitgedragen zal worden. We zijn er trots op dat Johan zich zal gaan bezighouden met de thema’s
leefbaarheid, duurzaamheid en aantrekkelijk wonen. Johan heeft passie voor deze onderwerpen
en wij wensen hem daarbij alle succes!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.