Speerpunten:

- Meer woningen in onze stad en in onze kernen. 

- Voor jongeren, senioren en gezinnen en in alle prijscategorieën.

- Ruimte voor collectief bouwen, tijdelijk wonen, beschermd wonen voor senioren, gezamenlijk wonen voor jongeren en flexibel wonen.

- Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming.

Toelichting:

Ook in Oss zijn er te weinig woningen, bovendien lopen de woonbehoeften uiteen en veranderen. Betaalbaarheid en verduurzaming zijn knelpunten. We maken werk van meer huur- en koopwoningen voor jongeren, ouderen en gezinnen door grote en kleine nieuwbouwprojecten in de stad en in de dorpen. We maken afspraken over hoeveel woningen gebouwd zullen worden voor welke doelgroepen en in welke prijscategorie. We willen slimme oplossingen voor veranderende woonbehoeften zoals collectief bouwen, Tijdelijk wonen, 'knarrenhofjes*’, beschermd wonen en woningen voor migranten. We willen meer ruimte voor de huurmarkt, zowel sociale als vrije huur.

* Knarrenhofjes zijn hofjes waarin mensen wel zelfstandig wonen, maar ook naar elkaar omkijken. Er is een gemeenschappelijke ruimte voor sociale activiteiten en om bijvoorbeeld gezamenlijk te kunnen eten. De knarrenhof heeft als doel om eenzaamheid te voorkomen door ouderwets burenfatsoen. Het is geen woongroep, want samen dingen doen is niet verplicht. De bewoners organiseren samen het onderhoud, en eventueel ook de zorg- en energievoorzieningen.

Bekijk al onze zeven prioriteiten voor de gemeente Oss:

Ons Team

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.