Speerpunten:

- We zetten de gemeente Oss regionaal op de kaart .

- Meer regionale samenwerkingsverbanden.

- De basisdienstverlening is op orde.

- Financieel gezonde gemeente.

Toelichting:

Wij willen meer werk maken van onze rol in de regio, in de provincie, op rijksniveau en in allerlei regionale samenwerkingsverbanden. We kunnen het als gemeente niet alleen. We hebben woningbouwambities, de gemeente groeit. De Rijksoverheid legt meer taken bij de gemeente. Inwoners en ondernemers zijn afhankelijk van de gemeente voor bijvoorbeeld vergunningen of toestemmingen. Om die uitdagingen en verantwoordelijkheden goed te kunnen oppakken, willen we investeren in de capaciteit op het gemeentehuis. We maakten ons als CDA Oss daar de afgelopen jaren consequent hard voor. Een aanspreekbare gemeente met een goede basisdienstverlening.

Bekijk al onze zeven prioriteiten voor de gemeente Oss:

Ons Team

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.