Speerpunten:

- Meer werkgelegenheid

- Gezondheidsprogramma’s in verenigingen, op het werk of in de buurt

- Voorlichting over het gebruik van drugs en alcohol bij jongeren

- Geen wildgroei aan behandelingen in de zorg

- WMO, doen wat nodig is, laten wat overbodig is

- Degelijke huisvesting voor arbeidsmigranten

Toelichting:

Mensen maken onze samenleving en de gemeente is een vangnet voor wie dat nodig heeft. Het CDA Oss wil de menselijke maat houden, mensen een zetje geven om mee te kunnen doen. We willen dat inwoners, onderwijs, ondernemers en gemeente partner zijn bij het realiseren van meer betaald werk. Werk dat moet lonen. We willen positieve gezondheid en vitaliteit stimuleren. In verenigingen, scholen, op het werk of in de eigen buurt. We willen meer voorlichting aan gezinnen over het gebruik van alcohol en drugs door jongeren. Drugsgebruik is immers niet normaal en we moeten ook niet doen alsof dat wel zo is. Om solidariteit te onderstrepen willen we waar mogelijk de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen. Wij willen werk maken van Proeftuin de Ruwaard, het begrenzen van jeugdzorg en we zien de noodzaak van degelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Bekijk al onze zeven prioriteiten voor de gemeente Oss:

Ons team

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.