Speerpunten:

- Lokale regels die we niet snappen, moeten we schrappen

- Mogelijkheden van een vernieuwd spoor, een nieuw treinstation in Oss en een tweede spoorbrug in Ravenstein in beeld krijgen

- Meer ruimte voor HBO of Universitair onderwijs op Pivot Park

- (Regionaal) investeringsfonds om innovatie, robotisering en digitalisering een duw te geven

- Meer capaciteit Talentencampus om MBO en lokale ondernemers te verbinden

- Aanpassingen voor A50/A59

Toelichting:

Een gezonde economie is de motor van onze welvaart. We willen de ‘leefwereld’ van de ondernemer faciliteren. We willen geen onnodige regels stellen en zorgen dat vergunningprocedures adequaat zijn ingericht. We gaan de NS en ProRail proberen aan onze kant te krijgen om te investeren in spoorwegtunnels, een vernieuwd treinstation in Oss en een tweede spoorbrug in Ravenstein. We willen samen met het bedrijfsleven in Oss meer ruimte beschikbaar krijgen voor hoger onderwijs op Pivot Park. Om innovatie, robotisering en digitalisering te stimuleren en een duwtje in de rug te kunnen geven, willen we een investeringsfonds. Door extra capaciteit bij de Talentencampus Oss maken we meer werk van de verbinding tussen middelbaar beroepsonderwijs en het toekomstig werkveld.

Bekijk al onze zeven prioriteiten voor de gemeente Oss:

Ons Team

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.