Wat is nou typisch CDA Oss?

Als CDA Oss handelen wij vanuit een vijfal waarden. Het zijn de kernwaarden van onze parij, vertaald naar hoe wij ze lokaal in de praktijk willen brengen.

1. De samenleving staat voorop

Het CDA Oss is een volksparij. Bij ons staat de samenleving voorop. De betrokkenheid van mensen bij hun stad, hun dorp, hun school, hun buurt, hun geloof, hun bedrijf of hun sportvereniging. De verbondenheid met elkaar is het cement van onze gemeenschap. Mensen komen vooral tot persoonlijke groei door verantwoordelijkheid voor en met elkaar te nemen. Mensen hebben elkaar nodig.

2. Vertrouwen is het uitgangspunt

Ook in onze gemeente Oss is het CDA geworteld in alle lagen van de samenleving. Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen om te doen wat ze kunnen doen. En de inwoner gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen.

3. Menselijke waardigheid

Het CDA Oss staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een rechtvaardige en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt, onrecht bestrijdt en kwetsbaren helpt.

4. Betrokken burgers

We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid moet hierbij de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.

5. Positief toekomstgericht

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA Oss zich geroepen tot zorg voor zorg, natuur, erfgoed en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is: om een betere samenleving achter te laten voor de komende generatie.

Waar kunt u het CDA Oss op aanspreken?

We vertellen het eerlijke verhaal

In de afgelopen vier jaar hadden we veel gesprekken met inwoners, met ondernemers, bij verenigingen en op scholen. Wat we in deze gesprekken horen, is dat de meeste mensen gewoon willen dat onze gemeente verstandig bestuurd wordt. En mensen zijn het niet altijd met elkaar eens, gelukkig is het toegestaan het met elkaar oneens te zijn. Daarbij moeten echter niet allerlei feiten, talloze meningen en diverse belangen door elkaar gehaald worden. Daar staan wij als CDA Oss voor; een politiek die zichzelf niet te belangrijk maakt en waarbij we met nuance en respect werken aan de plannen voor de toekomst.

We zijn ambitieus en realistisch

Oss is de vijfde stad in Brabant en met deze omvang, industrie en historie doen wij ertoe in deze provincie. Dat moeten we vaker benoemen, daar gaat trots vanuit, dat helpt ons in het formuleren van ambities. Het CDA Oss vindt dat we vooruit moeten, maar dat vraagt ook dat we realistisch zijn. Want niet alles of iedereen kan als vanzelfsprekend mee in die vooruitgang. Soms zijn plannen te duur of gaan ze te snel. En soms staan ze haaks op onze waarden of vragen ze te veel van de samenleving. Ja, het CDA Oss heeft ambitie maar is ook realistisch in de beoordeling van de plannen en in de uitvoering ervan.

We zijn lokaal betrokken

#Team 22 staat voor de nieuwe en bestaande gezichten van het CDA Oss. De teamleden komen uit de dorpen, wijken, buurten, stad en stadjes van onze gemeente. Iedereen neemt zijn of haar professie mee, maar we zien bij iedereen de lokale verbondenheid. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk bij de sportvereniging of in een geloofsgemeenschap. Of als vrijwilliger bij een scouting voor een goed doel of als mantelzorger. Daardoor is #Team22 voortdurend in gesprek met inwoners. En dat zullen we blijven doen. Vier jaar lang, maand in maand uit, gestructureerd luisteren naar wat inwoners ons te vertellen hebben. #Team22 is een blijvertje en we noemen het straks de Grote Fractie CDA Oss. Welkom!

Ons Team

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.