Sidney van den Bergh

Wethouder

We hebben in onze gemeente veel om trots op te zijn. Laten we dat als inwoners en bedrijven nog meer uitdragen. Ook voor onze gemeente is het belangrijk om dat te doen. Dat helpt om deuren te openen naar mogelijkheden om onze doelen te realiseren. 

Samen met #Team22 van CDA Oss wil ik mij inzetten voor het Oss van nu en het Oss van straks. Hoe wij dat willen doen, beschrijven we op hoofdlijnen in dit verkiezingsprogramma ‘CDA Oss: ambitieus en realistisch’. De uitdaging is om te zoeken naar de balans tussen wat we willen en wat verantwoord kan. Beloven is makkelijk. En daar is de politiek goed in. Zeker in verkiezingstijd. Maar pas in het waarmaken blijkt wat daarvan terecht komt. Met dat voor ogen hebben wij ons programma geschreven. Ook wij willen veel. Maar tegelijkertijd beseffen we dat het uitvoerbaar en betaalbaar moet zijn en het altijd afstemming vraagt met andere politieke partijen. We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor iedereen die er nu woont en werkt. Maar we willen ook verstandige besluiten nemen voor het Oss van de toekomst. Dat zijn we verplicht aan onze (klein)kinderen. En aan onze (voor)ouders die deze stad en haar kernen hebben gemaakt tot wat het nu is.

De wereld om ons heen, dichtbij en verder weg, verandert sterk. Verandering is van alle tijden. Maar nu staan wel heel veel vanzelfsprekendheden ter discussie. Corona heeft ons sociale leven op zijn kop gezet, vrijheden ingeperkt en kwetsbaarheden blootgelegd zoals in de zorg en in onze economie. De aanpak van de klimaatcrisis verdeelt en passende woonruimte is onvoldoende beschikbaar. Dat roept veel op. Onzekerheid over de toekomst leidt steeds vaker tot het ‘tegenover elkaar’ komen staan. Ik maak me zorgen over afnemende solidariteit en onze saamhorigheid. De verandering die we willen, begint bij de keuzes die we zelf maken. Onze gemeente is, naast een bruisende stad met haar buurten en wijken, een grote verzameling van kernen waar we met elkaar samenleven. Als CDA Oss geloven wij dat onze buurten de belangrijkste plek zijn. Daar is het ‘thuiskomen’. We kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig. Dat is mijn vaste overtuiging. Omzien naar elkaar in goede, maar ook in minder goede tijden. 

Verkiezingen zijn het moment om te kiezen waar we heen willen en hoe we daar komen. Na de verkiezingen moeten we daar invulling aan gaan geven, vier jaar lang. Door creatief te denken in kansen en mogelijkheden. Deze te wegen en dan knopen durven doorhakken. Ook als we niet zeker weten of dit de beste oplossing is. Wetende dat we het nooit iedereen naar de zin kunnen maken. Als CDA Oss willen we verstandige afwegingen maken door in gesprek te gaan, te luisteren en zorgvuldig na te denken. Met als doel keuzes te maken voor het algemeen belang. En op een manier die getuigt van nuance, respect en het nemen van verantwoordelijkheid.  

Is dat nieuw leiderschap? Nee, dat is voor mij gewoon zorgvuldig, maar tegelijkertijd met lef een gemeente besturen. Politiek is geen spelletje. Politiek is met inwoners, verenigingsleven, ondernemers en overheid zorgen voor een gemeente waar het goed wonen, werken, ondernemen en samen leven is. Waar we werken aan hechte gemeenschappen.

Ga stemmen, dan krijgen we het samen voor elkaar!

Sidney van den Bergh

Lijsttrekker CDA Oss

 

[email protected]

www.sidneyvandenbergh.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.