Speerpunten:

- Investeren in een bruisend centrum.

- Ontmoetingsplekken voor jongeren en buitensportlocaties in de wijk of buurt.

- Vrij toegankelijke wijk- en buurthuizen voor buurtinitatieven en verenigingen.

- Meer bevoegdheden voor wijk- en dorpsraad.

- Samen aan het werk in verenigingen.

- Voorkomen van steeds mindere voorzieningen in dorpen. 

- Groene wijken en buurten.

Toelichting:

We willen dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten in hun buurt. Dat betekent meer plekken voor jongeren 
om buiten te sporten en te ontmoeten. Wijk- en dorpshuizen moeten vrij toegankelijk zijn voor 
buurinitiatieven, verenigingen of om te ontmoeten met koffie. We willen inwoners enthousiasmeren om 
het werk bij verenigingen gedaan te krijgen, want het verenigingsleven vinden wij van groot belang. Dorpsen wijkraden zijn de ogen en oren in een buurt of wijk en daarvoor willen we ze inzetten. We willen dat de dorpen leefbaar zijn met voldoende voorzieningen. Voordat we nieuwe huizen gaan bouwen, willen we weten hoe de buurt bereikbaar is met de auto en fiets. Het stadscentrum moet het bruisende hart zijn van onze gemeente, goed bereikbaar en groen. Samen met lokale ondernemers en met Taskforce Stadshart willen we daarin structureel investeren. 

Bekijk al onze zeven prioriteiten voor de gemeente Oss:

Ons Team

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.