07 februari 2023

15 maart 2023 Verkiezingen Waterschap De Dommel

De verkiezingen voor het Waterschap zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ben je 18 jaar of ouder en woon je in het werkgebied van ons waterschap, dan mag je stemmen voor het algemeen bestuur. Op de kandidatenlijst voor Waterschap De Dommel staan buiten de lijsttrekker Gerrit Verhoeven (Biezenmortel) voor het CDA ook twee Helvoirtenaren (zie foto).
Kerntaak van het waterschap is zorgen voor voldoende, veilig en schoon water.  En dat met oog voor de kosten voor inwoners en overheid.  

Voldoende voor natuur en mens.
Dat wordt een steeds grotere opgaaf bij een (nu) dalend grondwaterpeil. En dus meer noodzaak om het water vast te houden en op te sparen (infiltreren) op de plaats waar het valt én zuinig(er) te zijn met gebruik, thuis en in de natuur. Opsparen van water doen we graag zo hoog mogelijk (bovenstrooms) omdat we het dan op lagere plaatsen later makkelijk beschikbaar hebben.

Veilig betekent ‘droge voeten’ dus voorkomen van overlast, nu en in de toekomst en rekening houdend met de ontwikkeling van het klimaat. Binnen de bebouwde kom en in het buitengebied.

Schoon water voor de planten, schoon om van te kunnen genieten (recreatie) en schoon om te kunnen drinken. Alles vraagt om gezond schoon water. En dus is voorkomen van vervuiling door huishoudens, industrie en agrarische sector uitgangspunt.  

Water is leven! Leven doen we met water!
We moeten zuinig zijn met ons water, ook in nat Nederland.

Stem op 15 maart voor het Waterschap:  lijst 3, stem CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.