12 mei 2024

6 juni 2024 Europese Verkiezingen

Europa lijkt soms ver weg. Toch hebben veel beslissingen die in Brussel worden genomen grote invloed op ons dagelijkse leven in Brabant.

Tom Berendsen, de lijsttrekker voor het CDA in Europa, is 40 jaar en woont in Breda.

Mijn visie op Europa:

 “De wereld is sinds ik in 2019 begon in het Europees Parlement flink veranderd. De coronacrisis, oorlog op ons continent en toenemende spanningen op het wereldtoneel hebben een groot effect op onze samenleving. Tegelijkertijd zien en voelen we de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker om ons heen.

Deze onzekere tijden vragen om een krachtig christendemocratisch verhaal dat mensen houvast en perspectief biedt, in Nederland en in Europa. Als CDA werken we aan een Europese Unie die bescherming biedt. Die zorgt dat we samen sterk staan in de wereld. We moeten beter samenwerken met de landen om ons heen als het gaat om energie, defensie of migratie.

Juist omdat we Europese samenwerking zo belangrijk vinden en het draagvlak onder de EU willen behouden, hebben we ook de verantwoordelijkheid om kritisch te zijn. Kritisch als de Europese Commissie onnodige regels voorstelt, doorschiet in het marktdenken of op de stoel van lokale, regionale of nationale overheden gaat zitten.  

We moeten in Europa samenwerken waar dat ons sterker maakt en elkaar de ruimte geven waar dat nodig is. Op een fatsoenlijke manier. Tegelijkertijd kunnen we een hoop zelf. Brussel hoeft zich niet met alles te bemoeien. Een fatsoenlijk Europa waar we samenwerken en elkaar de ruimte geven. Daar sta ik voor”.

Ga op 6 juni stemmen !!!

CDA Vught-Helvoirt-Cromvoirt beveelt uw stem op Tom Berendsen van harte bij u aan.

Daarnaast is er op dinsdag 21 mei a.s. om 20.00 uur een open fractie bijeenkomst in de Speeldoos. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.