07 november 2019

BEZUINIGINGEN IN VUGHT ? JA, MAAR NU EVEN NIET.

CDA motie over begroting verworpen 

In de gemeenteraadsvergadering van 7 november werd de motie van het CDA en de SP over de begroting 2020 verworpen.

In de motie werd het College verzocht om in gesprek te gaan met de medeondertekenaars van de N65 en PHS bestuursovereenkomst en de financiële bijdrage van de gemeente Vught aan beide infra-projecten ter discussie te stellen.
Doel van de gesprekken is om de bijdrage van Vught significant terug te brengen.

Begroting Vught in zwaar weer

Vught verkeert in zwaar financieel weer. De solvabiliteit van onze gemeente is historisch slecht en zal, zonder ingrijpen, verder verslechteren.  De schuldenlast zal zonder ingrijpen toenemen tot  € 95 mln. in 2023. Dat is anderhalf keer het bedrag wat Vught jaarlijks aan eigen middelen binnen krijgt. In de begroting is daarnaast ook sprake van toekomstige uitgaven waarvoor nog geen dekking is. Een nog hogere schuldenlast is het gevolg.
Zoals het College zelf al stelde, “de rek is eruit”.

Kosten en baten niet meer in verhouding

Het CDA heeft in de afgelopen 18 maanden herhaaldelijk de kosten van de rijks-infra ter discussie gesteld. Zo heeft het CDA in februari van dit jaar tegen het VKA+gestemd. Niet omdat we tegen de ongelijkvloerse kruisingen zijn, maar omdat we tegen het Vughtse aandeel in de kosten zijn.
We hebben in de gemeenteraad ook herhaaldelijk de vraag gesteld of de baten en kosten nog met elkaar in verhouding staan. Staat wat Vught krijgt aan weg en spoor nog wel in verhouding tot de € 56 mln. kosten die we als Vught hebben te dragen?
Anders gezegd, wegen de baten nog wel op tegen de kosten?

Alleen het CDA en de SP stemden voor de motie.
PvdA/GroenLinks, Gemeentebelangen, VVD en D’66 stemden tegen. 

Zie ook https://www.bd.nl/den-bosch-vught/tegenstrijdige-kijk-op-begroting-vught-we-gaan-richting-het-moeras-natte-voeten-hebben-we-al~a0f18b32/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.