21 september 2019

Brug te veel?

Het belooft weer een spannend politiek jaar te worden met de projecten N65 en het spoor als grootste vraagstukken. We hebben al meermaals aangegeven dat deze plannen lang niet altijd in het belang van de bewoners van Vught zijn. En de financiën van de gemeente komen dermate onder druk te staan dat we prioriteiten moeten leren stellen. 

Eerste raad van Vught na de zomervakantie

Bij de raadsvergadering van 12 september j.l. kwam onder andere de "brug Fort Isabella", een nieuwe fiets- voetgangersbrug over het Drongelens kanaal aan de orde. Het CDA heeft tegen dit raadsvoorstel en de motie van Gemeentebelangen en PvdA-GL gestemd. Is het een slecht of ondoordacht plan? Helemaal niet, maar het valt voor ons in de categorie "leuk, maar niet noodzakelijk".

Begroting

Over een paar weken praten we over de begroting voor het jaar 2020. De kadernota geeft aan dat we afstevenen op een tekort van anderhalf miljoen euro. Dan gaat het erom te kiezen. Voor betaalbaar wonen, goede schoolgebouwen en de verkeersveiligheid van de Vughtse inwoners. De "Isabella brug" heeft voor het CDA dan ook geen prioriteit. Wij blijven streven naar een verantwoord financieel beheer. 

Yvonne Vos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.