18 oktober 2023

CDA, Bontenbal en bestaanszekerheid

Steeds meer Nederlanders leven onder, op of tegen de armoedegrens aan

U heeft het bijna niet kunnen missen, in de verkiezingscampagnes, van links tot rechts, gaat het de laatste tijd heel veel over bestaanszekerheid. Ook bij het CDA. Maar wat is dat eigenlijk, waar hebben we het dan over?  Bestaanszekerheid, dat is het recht op een bestaan met voldoende en voorspelbaar inkomen, toegang tot onderwijs en zorg en een buffer voor onverwachte uitgaven. Deze buffer moet volgens het Nibud € 10.000 zijn. Hieronder meer daarover.

Bestaanszekerheid is een zogeheten sociaal grondrecht, dat wil zeggen een opdracht voor de overheid. De Grondwet stelt in artikel 20: “bestaanszekerheid is voorwerp van zorg van de overheid. Goed om hierbij op te merken is dat je dit grondrecht niet bij de rechter kunt afdwingen. Zorg voor de bestaanszekerheid is hetzelfde als armoedebestrijding: vóór 1983 werd in de Grondwet bestaanszekerheid nog “armenzorg” genoemd.

Dat je het niet bij de rechter kunt afdwingen betekent dat het aan de politieke partijen is om actie te ondernemen voor de bestaanszekerheid. En haast is geboden, want ook in Nederland is er armoede. Zo’n 800.000 mensen in Nederland leven in armoede. Dat is een kleine 5% van de Nederlanders. Armoede wil zeggen dat je gedurende langere tijd niet de middelen hebt voor de goederen en voorzieningen die als minimaal noodzakelijk gelden. Dat klinkt nog steeds wat abstract. Wat concreter:

1 op de 10 huishoudens in Nederland kan niet rondkomen omdat hun inkomen onvoldoende is, 1 op de 8 huishoudens vindt het zeer moeilijk om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te betalen, 1 op de 3 huishoudens kan NIET voorspellen wat hun inkomen is over 6 maanden, 50% van de jongeren tot 35 jaar heeft moeite met rondkomen, 25% zelfs zeer veel moeite. Als je al niet de noodzakelijke kosten van levensonderhoud kunt betalen, hoe kun je dan een buffer van € 10.000 sparen?

Het CDA heeft bestaanszekerheid centraal gesteld in haar verkiezingscampagne. Dat is helemaal terecht dus! De afgelopen jaren, zo stelt Bontenbal, waren goed voor de economie maar de ongelijkheid in de samenleving is gegroeid. Nederland is niet voor iedereen een “gaaf” land gebleken.

Ook in een rijke gemeente als Vught is armoede. Het gaat om veel meer gezinnen dan u misschien op het eerste gezicht denkt. Zij verdienen onze steun en aandacht, want voor hen is het inderdaad niet altijd even gaaf.

CDA-fractie

Ans Beijens, Jan van Iersel, Rutger Jans

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.