04 maart 2020

CDA, SP en D66 willen aanpassing bouwplan De Braacken

De fracties van CDA, SP en D66 hebben het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd om het bouwplan bij De Braacken te heroverwegen. Het plan voor de bouw van villa’s op het terrein van het voormalige verzorgingshuis aan de Loyolalaan sluit niet aan bij de bouwbehoefte van dit moment en beschadigt onnodig natuur. De oppositiepartijen vragen daarom om met de ontwikkelaar aan tafel te gaan om het aan te passen. Bij een eerdere informatieavond bleek de ontwikkelaar open te staan voor de bouw van andere woningen.

De roep om meer betaalbare en middeldure nieuwbouw is vanuit de provinciale en landelijke overheid in jaren niet zo groot geweest. Onlangs sprak de Tweede Kamer nog over het woningtekort en de term ‘wooncrisis’ viel regelmatig. Voor de bouw van meer woningen ligt de sleutel in handen van gemeenten. Ook het college heeft al enkele keren laten weten zijn steentje bij te willen dragen aan de grote opgave in deze regio. Ook binnen de gemeenteraad van Vught is er behoefte aan het bouwen van meer woningen en het is geen probleem om daarbij ook wat meer de hoogte in te gaan. Meer bouwen en eventueel wat meer de hoogte in staat ook in het bestuursakkoord. Dat wordt bovendien breed gedragen in de gemeenteraad.

Hoogbouw wordt afgebroken voor dure huizen

Bij het bouwplan op het terrein van het voormalige verzorgingshuis De Braacken is het college echter voornemens om een heel ander plan te laten realiseren. Er worden 14 dure woningen gebouwd van circa 650.000 euro en er komen 21 bouwkavels voor villa’s. Dit plan gaat in feite lijnrecht in tegen de gewenste kaders: bestaande hoogbouw met meerdere wooneenheden wordt afgebroken voor villa’s.

De Braacken biedt juist kans voor andere woningen

Uitgerekend op het terrein van De Braacken ligt een kans om extra woningen te realiseren in het betaalbare en middeldure segment. Juist door op deze plek wat de hoogte in te gaan op de plek van het huidige gebouw, kan Vught voorzien in de vraag naar woningen in de categorieën gelijkvloers, goedkoop, betaalbaar en middelduur. Het biedt bovendien ruimtelijke voordelen: een plan dat wat meer de hoogte in gaat, al was het maar een deel van het plan, heeft minder gevolgen voor het groen en de biodiversiteit in de omgeving van De Braacken.

Ontwikkelaar was bereid om ook appartementen te bouwen

Afgelopen zomer heeft de ontwikkelaar de plannen gepresenteerd aan omwonenden. Op die bijeenkomst werd verteld dat de ontwikkelaar graag appartementen had gebouwd. Echter, vanuit het college kreeg de ontwikkelaar te horen dat er maximaal 35 woningen gebouwd mogen worden, waardoor de ontwikkelaar alleen voor dure huizen koos, terwijl de behoefte duidelijk anders is. CDA, SP en D66 zien hier een mooie uitdaging. Een kans die er nog is, want er is nog niets gebouwd of verkocht en de ontwikkelaar lijkt bereid hieraan mee te werken.

College heeft de sleutel voor ander bouwplan in handen

De sleutel ligt nu bij het college. Als zij de schouders eronder zetten, kan het plan aangepast worden. Daarom is de vraag gesteld of het college het met CDA, SP en D66 eens is dat de plek van De Braacken een geschikte locatie is om gestapeld te bouwen. Verder willen de partijen weten of het college op de hoogte is dat de ontwikkelaar tijdens de informatieavond voor de buurt bereid was om andere woningen te bouwen dan villa’s. Ook wil de oppositie weten of het college bereid is om met de ontwikkelaar aan tafel te gaan om conform de breedgedragen wens voor meer goedkope, betaalbare en middeldure woningen het plan, al dan niet gedeeltelijk, aan te passen. Het zou gewenst zijn als de gemeenteraad voortaan eerder bij dit soort plannen betrokken wordt. Nu mag de gemeenteraad pas aan het einde van de hele ontwikkeling er iets van vinden. De huizen en de kavels zijn dan al verkocht, dus een politiek debat is dan niet meer mogelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.