20 februari 2020

De Speeldoos en de toon die de muziek maakt!

Op 6 februari jl. vond er een zogenaamd interpellatiedebat plaats over De Speeldoos. Dit naar aanleiding van een raadinformatiebrief (RIB) van het college over de (mislukte) verwerving van het Theater De Speeldoos door de gemeente Vught.

Tijdens de raadvergadering van 18 april 2019 werd het college door de raad verzocht om Cultureel Centrum De Speeldoos te faciliteren met het opstellen van een jaarplan en een ondernemingsplan (ná vaststelling van de Cultuurnota).
De motie vermeldt niets met betrekking tot het verwerven van het theater.

Relatie met nieuw bestuur stichting De Speeldoos 
Groot was dan ook de verbazing bij het CDA over de inhoud én toonzetting van deze RIB. Inhoudelijk ging het louter om het proces tot verwerving van het pand, daarnaast was de toonzetting van de RIB dusdanig dat het CDA zich afvraagt of de prille relatie nu al niet onder druk staat. Het nieuwe bestuur van vrijwilligers is immers pas per 4 november 2019 aangetreden en heeft, begrijpelijk, meer tijd nodig. Men wil eerst een goed beeld vormen van de cultuurbehoefte in Vught en het overhaast verkopen van het theater zou dan niet verstandig zijn. De reactie van het college op dit standpunt is weinig begripvol, Vught ziet af van aankoop en gaat de lening ter overbrugging niet kwijtschelden. Over deze lening zou pas begin 2021 een besluit genomen worden. Voor het CDA is dit niet bepaald een constructieve houding van het college. Is er dan niets geleerd?
Op advies van de burgemeester is deze RIB middels een interpellatiedebat op de agenda gezet van de raadvergadering van 6 februari jl. Tijdens dit debat heeft met name de oppositie de betrokken wethouder bevraagd op het doorlopen proces en de ontstane relatie met het bestuur.
Volgens wethouder van de Ven is de relatie goed, zijn deur staat altijd open, maar is de verwerving van het pand niet meer aan de orde.

Motie van oppositie 
De oppositie heeft getracht om met een motie (zie bijlage onder), het college weer constructief aan tafel te krijgen met het nieuwe bestuur van De Speeldoos. Helaas werd deze motie weggestemd door de gehele coalitie van GB, VVD en PvdA/GL.
De hele gang van zaken rondom De Speeldoos lijkt hiermee een vervolg te krijgen terwijl we daar juist een punt achter hadden willen zetten.

De integrale weergave van het CDA-betoog door fractievoorzitter Yvonne Vos is onder bijgevoegd. Voor meer informatie graag een bericht naar email [email protected]

Klik hier voor het CDA betoog door fractievoorzitter Yvonne Vos.

Klik hier voor de gezamenlijke motie van CDA, D66 en SP.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.