08 december 2023

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is erg tevreden met de begroting: Een goede solvabiliteit, een schuldenlast die normaal is, en een algemene reserve van bijna € 34 miljoen. Kortom, de financiële gezondheid is prima op orde.

Daar hebben wij als CDA altijd voor gepleit; want het geeft ons de ruimte om naar de kansen en mogelijkheden te kijken die deze gezonde begroting biedt voor de inwoners. Dat kan de verbetering van de accomodaties van onze sportverenigingen zijn, het armoedebeleid of de verbetering van de verkeersveiligheid van onze wegen en straten.

Wat dat laatste betreft, nu de reconstructie van de N65 voor de komende jaren is uitgesteld, zullen we als gemeente overduidelijk zelf aan de slag moeten. Misschien heeft u in de media al gelezen dat er bij de N65 maatregelen worden getroffen om de veiligheid en leefbaarheid rondom de N65 alvast te verbeteren. Maatregelen op de N65 in Vught zijn gepland, het CDA zal erop aandringen dat ook in Helvoirt maatregelen worden getroffen.

Sinds kort houdt de CDA-fractie open fractievergaderingen in een van de kerkdorpen. Op 15 januari 2024 hebben we onze open fractievergadering weer in het HelvoirtHuis, aanvang 19.30 uur.  U bent van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig.

De CDA-fractie wenst u prettige feestdagen, een zalig Kerstfeest en een mooie jaarwisseling!

De CDA-fractie:                             Ans Beijens                       Jan van Iersel                     Rutger Jans

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.