08 september 2023

Henri Bontenbal lijsttrekker CDA

In augustus werd Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid, door het landelijk CDA-partijbestuur voorgedragen als lijsttrekker voor de aankomende landelijke verkiezingen. Als CDA-fractie in de Vughtse gemeenteraad zijn wij erg blij met zijn kandidatuur.

Henri Bontenbal staat voor een fatsoenlijk Nederland, waarin solidariteit en verantwoordelijkheid voorop staan. Zoals hij zelf zegt: ”Ik sta voor een fatsoenlijk land, waar omzien naar elkaar, en waarden en normen niet ouderwets, maar juist vanzelfsprekend zijn”. De afgelopen jaren, zo stelt Bontenbal, waren goed voor de economie; maar de ongelijkheid in de samenleving is gegroeid. Nederland is niet voor iedereen een “gaaf” land gebleken. Steeds meer Nederlanders leven onder, op of tegen de armoedegrens aan. Zij verdienen onze steun en aandacht, want voor hen is het inderdaad niet altijd even gaaf.

Bontenbal vraagt ook aandacht voor de regio’s. Wat ons betreft helemaal terecht, want vanuit Den Haag is de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in die delen van Nederland waar het al goed ging. In de regio’s voelt men zich niet gezien en niet gehoord. Juist nu we elkaar zo nodig hebben en moeten samenwerken, en stad én platteland samen moeten willen optrekken. Een sterk platteland, waarin boer en natuur geen tegenstelling zijn, is nodig voor een gezond en duurzaam Nederland.

Bontenbal kiest voor een politiek vanuit het midden. Midden in de samenleving en midden tussen de mensen. Omdat de oplossingen in het midden liggen. En hij verzet zich tegen het cynisme en de zinloze polarisatie in de politiek. Het gaat Bontenbal om fatsoen, solidariteit en verantwoordelijkheid.

De Vughtse CDA-fractie steunt het lijsttrekkerschap van Henri Bontenbal van harte. Met Bontenbal kan het CDA terug naar het politieke midden, waar het thuishoort; van waaruit in een constructieve samenwerking met anderen, naar oplossingen kan worden toegewerkt voor de grote problemen waarmee we als samenleving te maken hebben.

CDA-fractie Vught, Rutger Jans, Ans Beijens, Jan van Iersel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.