02 juli 2020

Het CDA wil duidelijkheid over de fietsbruggen bij van der Valk

In de raad van 8 februari 2018, bijna tweeëneenhalf jaar geleden,  heeft de raad besloten om een bijdrage van € 375.000 te verlenen aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch om een fietsbrug aan te leggen bij de (turbo)rotonde bij de Postweg/Bosscheweg/Heunweg/Vughterweg. De verkeersveiligheid van het langzaam verkeer is hier zeer slecht, en we hebben als raad tot deze bijdrage besloten om een goede oplossing voor de fietsers zo snel mogelijk aan te leggen.

Dit is gevolgd door een bijdrage van € 200.000 op 11 oktober 2018 voor de aanleg van de turborotonde. En op 27 juni 2019 hebben we als raad nogmaals een bijdrage aan ’s-Hertogenbosch gegeven van € 250.000 om hier twee fietsbruggen aan te leggen. In totaal dus €825.000 voor een rotonde op Bosch grondgebied, nog meer dan de Rijkssubsidie van €700.000 die de gemeente ’s-Hertogenbosch verspeeld heeft door zo lang te treuzelen. 
We zijn nu alweer ruim een jaar verder, en er is nog steeds geen aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Nu hebben we uit de wandelgangen vernomen dat deze fietsbruggen op zijn vroegst augustus 2021 worden aangelegd. Dus nog ruim een jaar dat deze verkeersonveilige situatie blijft bestaan!

Hierover heeft het CDA enkele vragen gesteld aan het college:

1. Is het college op de hoogte van de datum van aanleg?  
Zo ja, wanneer was u van plan de raad hierover te informeren? /  Zo nee, hoe komt het dat u dat niet weet?

2.Bent u het met het CDA eens dat deze verkeersonveilige situatie veel te lang duurt? En heeft u buurgemeente ’s-Hertogenbosch hier op aangesproken? Wat was hier het resultaat van?

3. Wilt u de gemeente ’s-Hertogenbosch onder druk zetten door het intrekken van de Vughtse bijdrage indien niet nog dit jaar -dus in 2020 - de fietsbruggen worden aangelegd?

4. Hoe staat het met de provinciale subsidies? Die van het Rijk is ingetrokken vanwege de jarenlange vertraging, maar geldt dit nu ook voor de provinciale subsidie? Wat gelden daar voor eisen voor qua uiterste datum aanleg?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.