07 maart 2023

In gesprek met Roel Eerden en Rutger Jans, CDA kandidaten voor de Provinciale Staten

Wat doen de Provinciale Staten voor mij?

Een gesprek met Roel Eerden en Rutger Jans.

Roel en Rutger, veel mensen vragen zich af waarom ze zouden gaan stemmen op 15 maart. Wat voor invloed hebben de Provinciale Staten op hun dagelijks leven?

Roel: We voeren campagne onder het motto Samen Bouwen aan Brabant. In de Provinciale Staten worden beslissingen genomen over wonen, de energietransitie, natuur, voorzieningen, economie en omgeving, die mensen in hun directe leefomgeving raken. Samen Bouwen betekent voor ons meer wij en minder ik. Met aandacht voor de hele samenleving. De Provincie zou meer middelen moeten vrijmaken voor lokaal vervoer en andere leefbaarheidsvoorzieningen.

Zijn er ook thema’s die bepaalde gemeenten meer raken dan andere?

Rutger: Samen Bouwen is dus ook een goede leefomgeving creëren. In de gemeente Vught voeren we al jaren gesprekken over de toekomst van de N65 die Vught en Helvoirt doorkruist. Na de uitspraak van de Raad van State zijn we (gelukkig) terug bij af. We kunnen nu inzetten op vergroting van de leefbaarheid in plaats van op nog meer verkeer. Er zijn voor ons maar twee scenario’s: een tunnel of een afwaardering van de weg.

Iedereen spreekt over het tekort aan woningen, ligt dat niet bij de gemeenten?

Roel: Er ligt zeker een grote opgave bij de gemeenten maar de Provincie moet daarin faciliteren, belemmeringen wegnemen en fondsen en subsidies beschikbaar stellen. Er moeten in Brabant 14.000 betaalbare woningen bijkomen.

Rutger: Samen Bouwen aan Brabant betekent letterlijk samen bouwen aan huizen. Voor starters en voor senioren. Samen betekent ook luisteren naar de wensen van de toekomstige bewoners en luisteren naar de omgeving waar gebouwd gaat worden.

De werkgelegenheid lijkt geen probleem op dit moment, toch nog een punt van aandacht?

Roel: Zeker, Samen Bouwen aan Brabant vergt aandacht voor hoogwaardige productie en innovatie. Scholen en universiteiten, grote en kleine Brabantse (familie)bedrijven kunnen dat alleen doen als ze kunnen rekenen op een provinciaal beleid waar economie en de belangen van de bewoners samen komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.