08 maart 2020

Meer betaalbare koop- en huurwoningen

Met vaste grondprijzen meer betaalbare koop- en huurwoningen

Afgelopen donderdag 5 maart werd in de Vughtse raad de zogeheten opiniërende notitie Grondbeleid besproken. Met deze notitie werd de raad gevraagd haar mening te geven over het grondbeleid in Vught. Dus ook aan de orde kwamen de grondprijzen in Vught. Op dit moment kent Vught een methodiek waarbij van geval tot geval, of beter gezegd van perceel tot perceel, een m2-prijs wordt berekend. In de taal van de project-ontwikkelaars heet dat een residuele berekening.

Het CDA heeft naar voren gebracht dat in Vught juist vaste kavelprijzen de voorkeur moet krijgen. Vaste kavelprijzen, die elk jaar worden geactualiseerd, betekenen voor Vught een vaste, 100% zekere opbrengst. Daarnaast is de vaste kavelprijs een prima instrument om de woningbouw doelstellingen van onze gemeente te realiseren. Vught heeft een groot tekort aan betaalbare en middeldure woningen, zowel in de koop- als in de huursector. Een vaste kavelprijs is de manier om deze tekorten in Vught aan te pakken.

Behoefte aan gemengde woningbouwprojecten

Het CDA stelt ook vast dat er in Vught meer behoefte is aan zogeheten “gemengde” woningbouwprojecten. Projecten waarbij betaalbare, middeldure koop-en sociale huur woningen en (senioren)appartementen worden samengebracht op een en dezelfde bouwplaats. Bij gemengde projecten werkt een vaste kavelprijs uitstekend. Die is voor alle betrokken partijen helder, transparant, werkbaar en haalbaar.

Het CDA is benieuwd of het College naar ons wil luisteren. En dus of in het nieuwe grondbeleid serieus werk wordt gemaakt van de grote woningtekorten in Vught. Het CDA vindt dat er meer betaalbare en middeldure koop- en huurwoningen moeten komen. Voor onze jongeren en voor onze senioren. De vaste kavelprijs is daartoe een prima instrument.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.