06 februari 2023

N65 bestemmingsplannen door Raad van State vernietigd

Op 21 december 2022 vernietigde de Raad van State (RvS) zowel het bestemmingsplan N65 Vught als het bestemmingsplan N65 Helvoirt. De belangrijkste reden voor de vernietiging van beide bestemmingsplannen is de stikstofuitstoot van zowel de aanleg als het gebruik van de gereconstrueerde N65. In de Loonse en Drunense Duinen zou nog meer stikstof terechtkomen, terwijl (zo stelt de RvS) niet duidelijk is wat dat betekent voor het behoud of herstel van bepaalde natuursoorten die al overbelast zijn en juist gebaat zouden zijn met minder stikstof.

Hoe nu verder?
Feit is dat er hoe dan ook nieuwe plannen zullen moeten worden gemaakt, immers vernietiging door de Raad van State betekent dat beide bestemmingsplannen volledig zijn afgewezen. Nieuwe plannen zijn nodig, niet alleen vanwege de hoge verkeersdrukte die er nu al is, maar ook omdat er voor de komende jaren nog meer verkeer wordt verwacht op de N65. Dat betekent grotere verkeersonveiligheid, en nog meer geluidshinder en luchtverontreiniging. Onze leefomgeving wordt er dus niet beter op. Er zal dus wat moeten gebeuren.

Vier belangrijke criteria
Die nieuwe plannen zullen wat het CDA betreft moeten voldoen aan vier criteria: verhoging van de verkeersveiligheid in onze gemeente, vermindering van de geluidsoverlast, verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de “barrière”-werking. Deze vier criteria zijn niet nieuw, ze werden alweer zo’n 15 jaar geleden door de gemeenteraad van Vught als voorwaarden gesteld voor de N65 bestemmingsplannen. En de doorstroming op de N65 dan, zult u vragen? Voor het CDA is dat géén criterium. Een snellere reistijd voor de passerende automobilist onderweg van Tilburg naar Den Bosch/Utrecht en omgekeerd heeft voor ons geen enkel belang, al helemaal niet omdat het de leefbaarheid van Vught en Helvoirt verder onder druk zet.

Aanpak hoge verkeersbelasting
Nieuwe plannen maken kost veel tijd, dat hebben we gemerkt. In de tussentijd, zo vindt het CDA, moeten we alvast onze eigen wegen en straten veiliger maken. We zullen wat moeten doen met de hoge verkeersbelasting van de Torenstraat in Helvoirt en de Sint Lambertusstraat in Cromvoirt om maar een paar straten te noemen. In de komende maanden zal de CDA-fractie hiervoor in de gemeenteraad en bij het college aandacht vragen.

En, terugkomend op de N65 in onze gemeente, misschien is een snelheidsreductie daar een oplossing. Een lagere maximumsnelheid zorgt voor meer verkeersveiligheid en minder geluidsoverlast.

Fractie CDA:             Rutger Jans               Ans Beijens                Jan van Iersel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.