12 april 2020

Neem inwoners van Vught serieus en stel de besluitvorming N65 uit

De voltallige oppositie in de gemeenteraad van Vught vindt het onaanvaardbaar dat de cruciale besluitvorming over de aanpak van de N65 in uitgeklede vorm plaatsvindt. Maar liefst 125 mensen hebben bezwaar gemaakt en door de coronacrisis wordt hun inspraak belemmerd. Daarom hebben CDA, SP en D66 de afgelopen weken achter de schermen geprobeerd de behandeling uit te stellen. Zonder resultaat: de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD vinden dat de besluitvorming moet doorgaan, corona of geen corona.

Vorige maand kwamen alle raadsfracties tot een compromis. De coalitie wilde de N65 toen al op dit moment (begin april dus) behandelen. De oppositie wilde uitstel totdat er weer normaal vergaderd kon worden. Daar kwam toen een compromis uit: uitstel tot 7 mei (commissievergadering) en 14 mei (raadsvergadering). Dat compromis werd bereikt op het moment dat bijeenkomsten tot 100 mensen nog geoorloofd waren. Daarna werden de coronamaatregelen strenger en werd de ‘intelligente lock-down’ afgekondigd, waardoor er volgens CDA, SP en D66 een heel andere situatie is ontstaan. Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD vinden van niet en houden vast aan dat compromis.

De belangrijkste reden voor de wens om uit te stellen is de inspraak van inwoners van Vught. Er hebben 125 mensen bezwaar gemaakt tegen de plannen. Normaal gesproken kunnen deze mensen allemaal hun bezwaar toelichten bij de voltallige gemeenteraad of bij fractievergaderingen van politieke partijen, maar door de coronamaatregelen is dat moeilijk of zelfs onmogelijk. Er wordt gedacht aan andere manieren om in te spreken, bijvoorbeeld door een filmpje op te nemen of door nog een brief te sturen, maar dan kun je als gemeenteraad vervolgens geen aanvullende vragen stellen en kunnen insprekers geen extra informatie verschaffen. Dat doet ernstig afbreuk aan de manier waarop we normaal besluiten nemen. Terwijl in veel andere gemeente gekozen wordt om dergelijke belangrijke besluiten uit te stellen, moet in Vught nu besloten worden. Voor de oppositie is dat onaanvaardbaar.

CDA, SP en D66 gaan afzonderlijk van elkaar bepalen hoe en of ze aan dit besluitvormingsproces gaan deelnemen. Daarbij staat de inspraak van inwoners van Vught altijd voorop. De partijen stellen als harde voorwaarde dat er geen belemmeringen mogen zijn. De oppositie benadrukt niet weg te lopen voor de besluitvorming over de N65, maar pal te staan achter de mogelijkheden voor bezwaarmakers om fatsoenlijk in te kunnen spreken en bij de debatten aanwezig kunnen zijn. Zo’n belangrijk besluit nemen met zoveel bezwaarmakers door een afgeslankte raad is stuitend en geeft een knauw aan de democratie. CDA, SP en D66 roepen burgemeester Van de Mortel op om ook op te komen voor de inwoners van Vught. Dat kan door met een werkbare oplossing te komen door te vergaderen op een plek waar iedereen op veilige afstand van elkaar kan zitten en iedereen zich welkom voelt.

CDA, SP en D66 begrijpen dat belangrijke besluiten door moeten kunnen gaan om geen vertraging op te lopen. Dat mag echter nooit ten koste gaan van de inspraak van burgers. Bij een later besluit over de N65 zou overigens ook geen enkele vertraging worden opgelopen: de gemeente Haaren loopt enkele maanden achter en op dat besluit moet Vught toch wachten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.