19 januari 2021

Nieuwe gemeente met open bestuursstijl

Het CDA is blij dat bestuurlijke vernieuwing de kern vormt van het coalitieakkoord. Dat leidt tot grote veranderingen en dat zullen vooral onze inwoners merken in positieve zin. Meer tijd en ruimte om naar hen te luisteren, met hen te spreken en uit te leggen waarom beslissingen zijn genomen. Vught is per 1 januari een nieuwe, veelkleurige gemeente mèt een nieuwe bestuursstijl. Daarmee zijn de mogelijkheden optimaal om de eigenheid van de 3 dorpen Helvoirt, Cromvoirt en Vught te versterken.
De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn pas over 5,5 jaar en het is goed dat gemeenteraad halverwege de balans op maakt en waar nodig de koerst bijstelt. Als CDA zullen wij dat ook zelf doen - wat is er van ons programma gerealiseerd en waar vragen ontwikkelingen in de samenleving andere beslissingen? Wij zullen daar als partij zeker ook onze inwoners op een eigentijdse wijze bij  betrekken. De positie van de gemeenteraad wordt versterkt en dat betekent voor ons ook een open en constructieve dialoog met de partijen die niet in het college vertegenwoordigd zijn.

N65: open vizier voor oplossingen leefbaarheid

De reconstructie van de N65 is ingrijpend voor de gemeente Vught. Het nieuwe college krijgt de opdracht om in overleg met inwoners, bedrijven en belangengroepen na te gaan welke verkeersmaatregelen mogelijk en nodig zijn om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de 3 dorpen te verbeteren. Het nieuwe college gaat deze discussie open in en de oplossingen liggen niet op voorhand vast.

Meer woningen voor starters, senioren en jongeren

Het CDA is tevreden met de afspraken over het woningbouwprogramma. Er worden maatregelen genomen om het tekort aan goedkope en middeldure woningen terug te dringen. Dat betekent meer kleinere, betaalbare, soms gestapelde woningen voor jongeren, senioren en starters. In 2021 en 2022 komen er tientallen tijdelijke woningen die op korte termijn soelaas kunnen bieden.

Yvonne Vos aangewezen als wethouder

De fractie van het CDA heeft Yvonne Vos als wethouder aangewezen. Haar portefeuille bestaat o.a uit Ruimtelijke Ordening, de Omgevingswet, Bestuurscultuur en Sport. 
De CDA-fractie zal bestaan uit:
Rutger Jans (fractievoorzitter)Ans Beijens en Jan van IerselJeroen Pijnenburg is burgerraadslid.

In de bijlagen vind u coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling van het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.