27 maart 2020

Ombouw Marktveldpassage uitgesteld naar 2024

Stand van zaken ombouw Marktveldpassage

De ombouw van de Marktveldpassage kent een lange aanloop. Hieronder volgt een opsomming van de meest recente en belangrijkste communicatiemomenten;

  • Op 28 augustus 2017 heeft de gemeente Vught een raam- en realisatieovereenkomst gesloten met Green Development bv. Het doel van deze overeenkomst is (citaat): "de transformatie van de Marktveldpassage in Vught tot een aantrekkelijk woon-winkelgebied met bijbehorende voorzieningen". In deze raamovereenkomst gaat men uit van oplevering in april 2020.
  • In januari 2019 werd het langverwachte nieuwe centrumplan door bovengenoemde partijen gepresenteerd met een verwachte oplevering in 2022.
  • In juli 2019 is de oplevering wederom bijgesteld naar Q1-2023.

Daarna werd het stil rondom dit project.  

Vragen aan het college

Reden voor het CDA om een aantal vragen te stellen over de voortgang. Uit het antwoord van het college blijkt nu dat de totale oplevering inmiddels gepland staat voor medio 2024. Met als voornaamste redenen van vertraging de keuze voor volledige sloop en nieuwbouw en gewijzigde afstemming met de huurders. 
Daarnaast blijkt echter ook dat het plan inhoudelijk op de belangrijkste onderdelen zoals het geplande winkeloppervlak, het aantal appartementen en bijbehorende parkeerplaatsen is aangepast. De 40-40-20 regel (betaalbaar-middelduur-duur) uit het coalitieakkoord voor nieuwe appartementen is volgens het college hierbij niet aan de orde. De overeenkomst was immers gesloten tijdens de vorige raadsperiode. Wat het CDA betreft is dit een gemiste kans om te bouwen naar behoefte.

Toezegging nieuwe overeenkomst

Ondanks de eerdere genoemde aanpassingen is het college van mening dat er geen nieuwe overeenkomst nodig is. Er zal hooguit een aanvulling plaats vinden. Dit bevreemd het CDA in hoge mate. In november 2018 heeft het college namelijk via een raadsinformatiebrief laten weten dat de oude overeenkomst gaat komen te vervallen en zal worden vervangen door een nieuwe overeenkomst. Hiermee zou de eerder genoemde coalitieregel 40-40-20 alsnog van toepassing zijn op dit nieuwbouwproject.
Deze gang van zaken is voor het CDA dan ook aanleiding om hier aanvullende schriftelijke vragen over te stellen. 

Klik hier voor de eerste vragen + antwoorden van de gemeente

Klik hier voor de aanvullende vragen van het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.