10 september 2018

Ombouw N65 goed voor Vught of voor doorstroming verkeer?

Op 28 juni 2018 heeft de CDA-fractie het College van B&W verzocht om toezending van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van het N65 project. Naar aanleiding van de ontvangst van het rapport heeft de CDA fractie een aantal vragen aan het College. 

Met een MKBA wordt geprobeerd de positieve en negatieve effecten van een infrastructuurproject in te schatten. Deze effecten worden in geld – kosten en baten - uitgedrukt en dat maakt het allereerst mogelijk om het nut van een project te kunnen bepalen en vervolgens om de verschillende project-alternatieven met elkaar te vergelijken.

Klik hier voor de integrale weergave van de schriftelijke vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.