10 oktober 2023

Schone lucht in de gemeente Vught?

Afgelopen september publiceerde de NOS-website de resultaten van een onderzoek van de Engelse krant The Guardian. Deze krant onderzocht, in samenwerking met deskundigen, de luchtverontreiniging in heel Europa. Zo’n 98% van de Europeanen woont volgens de krant in gebieden waar de hoeveelheid zeer schadelijke stoffen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overschrijdt.

Ook in Nederland en in Vught liggen de geconstateerde waarden hoger dan in de richtlijn van de WHO staat voorgeschreven. Het gaat hier om fijnstof, microscopisch kleine deeltjes die vrijkomen bij verbranding in fabrieken, kolencentrales en auto’s en vrachtwagens. Zo’n 98% van de Europeanen dus, en uit het kaartje bij het artikel blijkt dat dus ook in Vught de lucht niet bepaald schoon is.

Het bericht is voor de CDA-fractie aanleiding geweest om aan het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijke vragen te stellen. Belangrijkste vraag is of het college na de ondertekening in 2021 van het zogeheten Schone Lucht Akkoord al stappen heeft gezet tot verbetering van de luchtkwaliteit in onze gemeente. Liggen er al concrete plannen om de luchtkwaliteit in onze gemeente substantieel te verbeteren?

Niet onbelangrijk, want op dit moment is de zogeheten Taskforce N65 bezig om te kijken hoe het nu verder moet met de N65 nadat in december 2022 de Raad van State de geplande reconstructie heeft afgewezen. De Taskforce doet onderzoek naar en adviseert over de haalbaarheid van een mogelijk nieuw plan. Het advies van de Taskforce zal moeten worden getoetst, zo is afgesproken tussen de coalitiepartijen, aan de doelstellingen die de gemeenteraad (alweer jaren geleden) heeft gesteld aan een voorgenomen reconstructie van de N65: Wordt de verkeersveiligheid in onze gemeente ermee verbeterd, vermindert het de geluidsoverlast, vermindert het de luchtverontreiniging en, tot slot, neemt het de barrièrewerking weg?

Zodra de antwoorden op onze vragen binnen zijn, komen we bij u terug.

CDA-fractie

Rutger Jans, Ans Beijens, Jan van Iersel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.