07 februari 2020

Verharding Jagersboschlaan wacht niet op bestemmingsplan N65

Op 4 december jl. ontving de gemeente een email van vereniging VughtParticpeert met een aantal vragen over de voorgenomen verharding van de Jagersboschlaan.

In deze mail werd o.a. gevraagd naar de argumenten om de Jagersboschlaan te verharden als de N65 niet wordt aangepast. Het antwoord van de gemeente was als volgt: “Indien de aansluiting van de Martinilaan op de N65 niet wordt aangepast, dan is de verharding van de Jagersboschlaan niet nodig. Wij verwachten dat aanpassingen van de N65 doorgang zullen vinden.” 

Bestemmingsplan

Tijdens de raadsvergadering van 6 februari jl. heeft het CDA wethouder van de Ven om verduidelijking gevraagd. Als CDA wilden wij namelijk weten of dit betekent dat de JB-laan NIET verhard wordt totdat er een onherroepelijk bestemmingsplan is voor de N65. Want dan weet je pas zeker dat de aanpassing van de N65 doorgaat.

Wethouder van de Ven liet weten dat de voorbereidingen voor de verharding reeds gestart zijn. De koppeling met het onherroepelijk worden van het  bestemmingsplan N65 liet hij daarbij in het midden. Zijn verwachting, dat aanpassingen van de N65 wel doorgang zal vinden, was voldoende om de JB-laan te verharden.

Met dit ongefundeerde antwoord nam het CDA geen genoegen. Wij zijn immers van mening dat ná het doorlopen van de benodigde bestemmingsplanprocedure, er nog voldoende tijd is voor verharding van de JB-laan in de aanloop naar de aanpassing van de N65

Uitspraak bezwaarschriftencommissie

Na verder aandringen van het CDA gaf de wethouder aan, niet te gaan verharden alvorens er een uitspraak is van de bezwaarschriftencommissie. Daarmee gaf de wethouder feitelijk niets weg, dit is immers een gebruikelijke procedure. 

Voor het CDA is de hier door het college ingezette weg teleurstellend. Juist bij dit gevoelige onderwerp is het ons inziens niet wenselijk om vooruit te lopen op de uitkomsten van nog te nemen belangrijke besluiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Vos via email  [email protected]

Zie ook website https://www.vughtparticipeert.nl/

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.