02 juni 2024

Waarom zou je 6 juni 2024 gaan stemmen?

De samenleving wordt steeds individualistischer. Steeds meer draait het om het ik, terwijl het wij bovenaan de agenda moet blijven. Het is belangrijk voor de samenleving om mede verantwoordelijkheid te dragen. Een partij als het CDA, een middenpartij, is juist in deze tijd, in de verharde maatschappij zo belangrijk. De partij is sterk in het zoeken naar verbinding, zowel Europees, landelijk als gemeentelijk. Alles, om de wereld goed door te geven aan de volgende generatie, daar draait het om. Dat is een kernwaarde van het CDA: rentmeesterschap. Daarom. Stem CDA !!!

Wat is er de afgelopen periode bereikt in Europa (mede) door het CDA:

 • Steun aan Oekraïne
 • Gezamenlijke gasinkoop
 • Verduurzamen industriesystemen
 • Productie van chips op eigen bodem is gegarandeerd
 • Aanvang bouw van kleine monoculaire kerncentrales

 

Opgaven voor Europa, o.a.:

 • Klimaatverandering tegengaan: gezamenlijk optreden.
 • Defensie versterken: samenwerken aan de productie van munitie met andere landen in   Europa.
 • Het vetorecht op het buitenlandbeleid er af halen.
 • Migratie beheersbaar maken: grip krijgen op migratie kan alleen samen met de landen om   ons heen; het migratiepact is een goede start, maar het werk is nog lang niet af.
 • Verduurzamen energiesystemen: in Europa eigen groene energie opwekken; tot die tijd energie efficiënter inkopen samen met de landen om ons heen.
 • Producten die we ècht nodig hebben, in Europa produceren.

Er is nog veel werk aan de winkel in Europa. Daarbij is draagvlak houden onder de Europese samenwerking cruciaal. Het CDA heeft een nieuwe website: Made in Europe; een fatsoenlijk Europa beschermt zijn bedrijfsleven: Meer informatie? Kijk op www.madeineurope.nu 

Ga stemmen op 6 juni, stem CDA. Wij rekenen op U. 

Open fractie

CDA Vught-Helvoirt-Cromvoirt heeft  op maandag 17 juni een OPEN fractie in de speeldoos in Vught, aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.